ihale-soru-cevap-logo.png

" personel " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu ihalenin 27 araçla, 27 farklı güzergâhta, 2023 yılı için personel taşımacılığına ilişkin olduğu, mahiyeti itibarıyla taşıma hizmetinin kesintisiz bir şekilde devam ettirilmesi gerektiği, Teknik Şartname'de bu duruma uygun olarak ihaleyi gerçekleştiren idarenin hizmet binasının başka bir binaya taşınması halinde hizmetin devam ettirilmesini öngören düzenlemeye yer verildiği, bu bakımdan dokümanda yer alan düzenlemenin, zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda taşıma hizmetinin aksatı << Devamını Oku>> [118]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalelerinde asgari ücret fiyat farkı hesaplanırken bulunan fiyat farkına %4 sözleşme giderleri de eklenir mi? << Devamını Oku>> [143]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacağı; mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, diki << Devamını Oku>> [76]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam iyi günler biz idare olarak 2022 yılı hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri için ihaleye çıktık, sözleşmede “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesine göre fiyat farkı hesaplanacaktır.” Düzenlemesi yaptık . Bilgi işlem personeli için ; ÇALIŞACAK PERSONELLERE İLİŞKİN DAĞILIM । Sistem Yöneticisi/Sorumlu 2 2 […] << Devamını Oku>> [43]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, şikâyete konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “97.000 Saat Kısmi Zamanlı Servis Elemanı Hizmeti Alımı” olduğu, iş kapsamında tek satırda olmak üzere toplam 97.000 saat kısmi zamanlı olarak personel çalıştırılacağı, çalıştırılacak personele ilişkin olarak İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinden brüt asgari ücretin fazlası ücret ödemesi yapılacağı anlaşılmaktadır. Birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak gerçekleşt << Devamını Oku>> [127]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalede -kasko, -karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, -karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası -gibi sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında belirlendiği, Teknik Şartname’de ise yüklenici tarafından taşımalı eğitim araçları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun öngördüğü “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ile hizmetin başlangıcından bitimine kadarki sürey << Devamını Oku>> [135]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi incelendiğinde, a1 katsayısının 0,2261 olarak belirlendiği, aynı maddenin endeks bölümünde de “Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6ncı maddesine göre hesaplanacaktır.” ifadesine yer verildiği, -yukarıda aktarılan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde de a1 katsayısının anılan Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayı olduğu açıkça ifade edild << Devamını Oku>> [144]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112’nci maddesinde, - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ödeneceği, -farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı öde << Devamını Oku>> [208]


5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereği Hizmet Tesbit Davası açılması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [313]


Hastalık, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığın tam olarak ödenmesi haline maktu aylıkla çalışma denir. Raporu nedeni ile iş göremezlik ödeneği alan işçi bu ödeneği işyerine iade ederek maktu aylığını tam alır. << Devamını Oku>> [220]