ihale-soru-cevap-logo.png

" şartnamede " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede idare tarafından İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formunun beyan edileceği düzenlenmiş olmakla birlikte aynı şartnamede yeterlik bilgileri tablosunda teklif edilen araç marka, model ve kasko değeri bilgilerinin açıkça beyan edileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır. Nitekim yeterlik bilgileri tablosu standart formunda araçların marka, model ve kasko değeri bilgilerinin açıkça beyan edileceğine ilişkin özellikl << Devamını Oku>> [98]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesise ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verileceği, ancak, söz konusu tesise ilişkin şartların yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesise ilişkin düzenlemelerin ancak fiyat dışı unsurlar kapsamında belirlenebileceği, ihale konusu işte kullanılacak tesisi << Devamını Oku>> [91]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin “İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Görevler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.5. Yüklenici personellerine aşağıda  belirlenen  ücreti verecektir. Bu hususta İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yemek hizmeti porsiyon başı fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Tüm personel giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Gördes Devlet Hastanesi İçin Planlanan Taşımalı Hizmet Alımı İlgili Kısımda Bulunan Mutfak Kurulacak Olan Demirci Devlet Hastanesinden  Taşıma << Devamını Oku>> [156]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, 27.09.2022 tarihli zeyilname öncesi Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde “Teknik Şartnamede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı eksik veya hizmetin işleyişine engel olmak suretiyle hareket edildiği tespit edildiğinde” denilerek özel bir aykırılık hali belirlendiği, ceza oranının ve aykırılık gerçekleşme sayısına yer verildiği görülmüştür. 27.09.2022 tarihinde yapılan zeyilname sonrası Sözleşme Tasarısı’nın söz konusu 16.1.2’nci maddesinin boş bırakıldığı, öze << Devamını Oku>> [152]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalelerde idarenin temel hizmet gereksinimlerinin karşılanmasının esas olduğu, ilaç paketleme hizmetinde, isteklilerin arasındaki rekabetin teklif fiyatını oluşturan birim hizmet maliyeti üzerinden gerçekleşeceği, ödemelerin teklif edilen birim fiyatlar üzerinden yapılacağı, isteklilerin daha yüksek kapasiteli cihaz kullanımından kaynaklı olarak ilave bir maliyet/ödeme talebinde bulunamayacağı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, şikayete konu doküman düzenlemesi ile İdare’nin ilaç << Devamını Oku>> [97]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksiklikleri << Devamını Oku>> [156]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme aşamasında sundukları belgelerin kabul edilerek kendileriyle sözleşme imzalanması gerektiği yönündeki iddiası değerlendirildiğinde; sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler ve ilgili belgelerin sunulmaması halinde uygulanacak yaptırımların mevzuatta yer aldığı, mevcut ihale dokümanında ise sözleşme öncesi istenilebilecek belgelere ek olarak İdari Şartname’nin 47.3 maddesi ile bağlantılı olan Teknik Şartname’nin 6.32’nci alt başlığı altında yer verilen 6.7’nci maddesi uyarın << Devamını Oku>> [183]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde Teknik Şartname’ye cevabın yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “İstekli Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı cevap vereceği belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verildiği, bu çerçevede isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu hususa yer vermeleri ve daha sonra idarece talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, Teknik Şartname’ye cevabını be << Devamını Oku>> [209]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112’nci maddesinde, - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ödeneceği, -farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı öde << Devamını Oku>> [221]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde - Teknik Şartname’de salçalı köfte, zeytinyağlı barbunya, kabak musakka ve kemalpaşa tatlısı yemeklerinin içeriğinde yer alacak malzemelerine ve gramajlarına yer verilmediği, -makarna’nın ve mevsim meyve’nin çeşitlerinin belirlenmediği, -karışık turşu’nun içeriğine ve gramajlarına ve turşu’nun gramajına yer verilmediği , tespit edilmiş olup söz konusu yemeklerin içeriklerinin ve malzeme miktarlarının belirli olmamasının isteklilerin ihaleye sağlıklı şek << Devamını Oku>> [177]