ihale-soru-cevap-logo.png

" Şirketlerinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye şirketlerinin yapım, mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi midir?  Herhangi bir limit var mıdır? İstisna belgesi almak gerekir mi? << Devamını Oku>> [63]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin illiyet bağı ile yurtdışında kurduğu,satın aldığı tüzel kişi ve/veya iştiraklar vasıtasıyla yapılan işlere ilişkin iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi << Devamını Oku>> [1783]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde ihale dışı bırakılma nedenlerinin açık olarak sayıldığı, bu nedenle şirketlerinin kaşesinde MERSİS/Ticaret Sicil Numarası olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı hk . << Devamını Oku>> [1157]