ihale-soru-cevap-logo.png

" sona " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 13.12.2013 tarihli ve E:2009/2522, K:2013/3645 sayılı kararı ile “…19.10.2007 tarihinde yapılan dava konusu ihaleye katılırken idareye verdiği teklif mektubunda, teklifin ihale tarihinden itibaren (90) gün geçerli olduğunu belirten ortak girişimin, bu teklifiyle en son 17.01.2008 tarihine kadar bağlı olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi uyarınca, ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif […] << Devamını Oku>> [564]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme imzalanmadığından bahisle 4734 sayılı Kanun’un 44 üncü maddesi uyarınca 170.000,00 TL tutarındaki geçici teminat bedelinin irat kaydedilmesinde hukuka uygunluk bulunmaması nedeniyle geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi kararındaki hukuki isabet görülmemiştir. << Devamını Oku>> [444]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2010/UY.II-1930Sayılı Kararında: Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin ardından, ihalenin … tarihinden önceki sürece dönmesini sağlamak idarenin sorumluluğu altındadır. Keza, davaya taraf olmayan isteklilerin yaklaşık bir sene süren bu süreci takip etme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, isteklilere tekliflerinin ve ge& << Devamını Oku>> [418]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.III-5059 Sayılı Kararında: İdarece dokümanda işin bitiş tarihinin 21.11.2008 olarak belirlendiği ancak, kesin teminat mektubunun geçerlilik süresine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı görülse de idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu zira Kanunun yukarıda verilen hükümleri dikkate alındığında, süresi işin bitiş tarihinden önce sona eren kesin teminat mektuplarının kabul edilemeyeceği, mektupların süresi << Devamını Oku>> [613]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 13.12.2013 tarihli ve E:2009/2522, K:2013/3645 sayılı kararı ile “…19.10.2007 tarihinde yapılan dava konusu ihaleye katılırken idareye verdiği teklif mektubunda, teklifin ihale tarihinden itibaren (90) gün geçerli olduğunu belirten ortak girişimin, bu teklifiyle en son 17.01.2008 tarihine kadar bağlı olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi uyarınca, ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif […] << Devamını Oku>> [479]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı işinde iş deneyim olarak özel sektöre yapılan 10.01.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsayan 300.000,TL lik sözleşme sunulmuş. ancak 30.10.2018 son sunulan fatura rakamı ile sözleşmedeki tutar tamamlanmıştır. söz konusu işin süresi devam ediyor kabul edilirmi? yoksa sözleşmede kabul tarihi bulunmadığından son fatura tarihi baz alınarak iş bitirme kabul edilrmi? teşekkürler << Devamını Oku>> [493]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

375 sayılı khk ya istinaden emekliye ayrılmak zorunda kalan personelin kıdem tazminat süresi 31.03.2018^ i geçebilir mi, geçerse en son tarih ne olmalıdır? Ayrıca kıdem tazminatına ek olarak ihbar tazminatı ödemesi yapılmalı mıdır? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [2149]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

SAYGILAR HOCAM . HOCAM 2.000.000.kw ELEKTRİK HİZMET ALIM İHALESİne çıkacağız bu elektirik 12 ayda kullanmayı planlıyoruz. herhangi bir ihtimale karsın sözleşme süresini 24 ay yapmak istiyoruz. bu durumda 12 ayda bu elektriği bitirirsek 13. ay yeni bir ihaleye çıkabilirmiyiz? yoksa firma ile imzalamış olduğumuz24 aylık enerji sözleşmesi bizi bağlarmı? Mevzuat açısından nasıl hareket etmemiz gerek […] << Devamını Oku>> [899]