Teklif zarfının yapıştırılan yerinin istekli tarafından kaşelendiği ancak imzalanmadığı ilk oturum sona erdikten ve isteklinin başvuru zarfı açıldıktan sonra tespit edilebilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap