ihale-soru-cevap-logo.png

" sonuç " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açıklanan nedenle, dosya temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de, feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurduğundan, Mahkemenin kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. << Devamını Oku>> [549]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri gereğince davacının ‘geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar kapsamında olmadığı, Ankara 10. idare Mahkemesi'nin iptal kararı uyarınca yasaklama kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkmaktadır. << Devamını Oku>> [1458]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iş deneyim belgesine sahip ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan ayrılması, ölümü veya iflası durumunda oluşacak hukuki durum nedir? << Devamını Oku>> [1759]