ihale-soru-cevap-logo.png

" sorgulamasının " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-320 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiş, ancak kâr hariç yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif sunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğ << Devamını Oku>> [436]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 27.09.2011 tarih ve E:2011/2610, K:2011/4080 sayılı kararında; “…4734 sayılı Kanun'un 37 ve 38. maddeleri gereğince, ihale komisyonu tarafından öncelikle geçerli tekliflerin tespit edilmesi, geçerli teklifler tespit edildikten sonra yaklaşık maliyet ve geçerli teklifler dikkate alınarak sınır değer tespiti yapılması, teklifleri belirlenen sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak su << Devamını Oku>> [439]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu kararnamenin 30.maddesinde …1.fıkranın (g) bendi kapsamında ki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır^^ denmektedir. İlçe kaymakamlıkları bu maddenin uygulanması için kurumlara yazı göndermekte. Burda ki anlam, yaptığımız her ihaleye katılan istekliler için araştırma yapılıp sonra mı ihale karara bağlanacak eğer böyle […] << Devamını Oku>> [905]