Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif sunan istekliler için aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılması gerekir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-320 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiş, ancak kâr hariç yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif sunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-320 Sayılı Kararında:

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiş, ancak kâr hariç yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif sunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bununla birlikte, bir isteklinin, teklif fiyata dahil masraflar itibariyle idareden daha az bir tutar öngörmediği durumda, yine de sorgulamaya tabi tutulması, “aşırı düşük teklif” olgusunun esasına aykırılık teşkil edecektir. Bu nedenle idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyet tutarına eşit miktarda teklif sunan ihale üzerinde bırakılan ve ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap