ihale-soru-cevap-logo.png

" sorumluluk " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler. Malum elektrik enerjisi alımı ihalelerine katılım olmaması sebebiyle bir çok ihale iptal olmaktadır. İdare tarafından 2020 yılı için ilan masrafı ve zaman kaybı yaşanmaması adına ihale denenmeden dağıtım şirketinden abonelik sözleşmesi ile alıma devam edilmesi halinde idarenin mali yıl için ihaleyi denememesi nedeniyle sorumluluğu olur mu? << Devamını Oku>> [160]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata aykırı harcama talimatı olmayan, hatalı işleme yönelik bir evrak düzenlemeyen, ödeme emri belgesi üzerinde kontrol işlemi yapma görevi bulunmayan, böyle bir görevi bulunsa bile, kusurlu ve eksik imalatı ödeme emri belgesi ve eki belgelerden tespit etme imkânı bulunmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumlu tutulması mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [513]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giderin gerçekleştirilmesi aşamasında, ödeme emri belgesi üzerindeki imzası dolayısıyla harcama yetkilisinin sorumlu tutulması hukuken mümkün olamaz. Harcama talimatı; iş, mal veya hizmetin alınması, gerçekleştirilmesi, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesinden önceki aşamada gerçekleşmekte olduğundan, ihale onay belgesini ve sözleşmeyi imzalayan üst yöneticinin harcama yetkilisi olarak sorumlu tutulması gerekir. << Devamını Oku>> [734]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giderin gerçekleştirilmesi aşamasında, ödeme emri belgesi üzerindeki imzası dolayısıyla harcama yetkilisinin sorumlu tutulması hukuken mümkün olamaz. Harcama talimatı; iş, mal veya hizmetin alınması, gerçekleştirilmesi, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesinden önceki aşamada gerçekleşmekte olduğundan, ihale onay belgesini ve sözleşmeyi imzalayan üst yöneticinin harcama yetkilisi olarak sorumlu tutulması gerekir. << Devamını Oku>> [1524]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UM.I-2465 Sayılı Kararında: Şikayete konu ihalede, zeyilname ile belirlenen yeni ihale tarihine paralel bir şekilde, geçici teminat mektuplarının süresine ilişkin bir değişikliğe gidilmediği görülmekle birlikte, kamu ihale mevzuatı gereği teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihinin ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi (90 takvim günü) esas alınarak, bu sürenin bitiminden itibaren otuz gü << Devamını Oku>> [517]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam. zorunlu mali sorumluluk trafik sigortası hizmeti alımı ihalesi. bu ihalede ihale kararı ve sözleşme damga vergisi alınacakmı << Devamını Oku>> [329]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. 5018 sayılı KANUNUN 31. maddesinde yer alan "… kanunların veya cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon vb kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur". bu maddeyi, ihale komisyonunun sorumluluğu ( ihale komisyonunun, ihalenin türüne – açık ihale yada pazarlık usulü ihale- […] << Devamını Oku>> [427]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel yapım işi ihalesinde 2011 yılında yapılan ve aynı yıl yapımı tamamlanan bir inşaat işinde, yapılan işin yıkılması veya deformasyonu durumunda ne yapılması gerekir. (İşin kesin kabulü tamamlanmıştır) Teşekkürler iyi çalışmalar << Devamını Oku>> [993]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; Yapım işlerinde kontrol (yapı denetim görevlisi) görevi yapan ve bundan dolayı hakedişleri imzalayan kontroller aynı zamanda ön mali inceleme görevini yapan gerçekleştirme görevlisi görevinde de bulunabilir mi? << Devamını Oku>> [885]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 ya göre kiraya verilen bir taşınmazın yaklaşık maliyeti aşırı düşük hesaplanmış ve bu yüzden kamu zararı oluşmuşsa yaklaşık maliyet tespit komisyonunun sorumluluğu nedir? << Devamını Oku>> [672]