Yapım işi sorumluluğu

Yayın Tarih: 03.02.2017 01:02
Özet

Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel yapım işi ihalesinde 2011 yılında yapılan ve aynı yıl yapımı tamamlanan bir inşaat işinde, yapılan işin yıkılması veya deformasyonu durumunda ne yapılması gerekir. (İşin kesin kabulü tamamlanmıştır) Teşekkürler iyi çalışmalar


Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel yapım işi ihalesinde 2011 yılında yapılan ve aynı yıl yapımı tamamlanan bir inşaat işinde, yapılan işin yıkılması veya deformasyonu durumunda ne yapılması gerekir. (İşin kesin kabulü tamamlanmıştır) Teşekkürler iyi çalışmalar


Üst Konuları: Sorumluluk

Benzer İçerikler: , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları

Madde 25 - ………………..

“(4) Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.” Hükmüne göre 15 yıl sorumlulukları vardır.

Sizin yapacağınız ;iddia ettiğiniz imalattaki  yıkılma veya deformasyonun fen ve sanat kurallarına aykırı olarak yapıldığını ispat edilmesidir.

 

Konuyla igili aşağıdan linkten yararlanabilir.


http://ihalece.com/yonetim/ihalece/KararDetaylari.aspx?kararKategoriId=368&&KararAdi=4735%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Kamu%20%C4%B0hale%20Kanunu%20Kapsam%C4%B1ndaki%20Emsal%20Mahkeme%20Kararlar%C4%B1&&KararKategoriAdi=Y%C3%BCklenicinin%20%C3%96zen%20ve%20%C4%B0malat%20Konusunda%20Uyarma%20%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BCİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap