ihale-soru-cevap-logo.png

" soruşturması " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalede 21.07.2016 tarihli ihale komisyonu kararında ihale yetkilisi olarak imzası bulunan .... ....’ın, .... Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 140’ıncı maddeleri uyarınca 20.07.2016 tarihinden itibaren 2 ay süre ile açığa alındığı, buna istinaden .... Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20.07.2016 tarihinden itibaren sözleşmesinin feshedildiği, buna ilişkin kararların ilgili kişi ta << Devamını Oku>> [1206]