ihale-soru-cevap-logo.png

" sözleşmede " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Bir Hizmet alımı ihalesinde kullanılacak araçlar (ihale sadece araç kiralama işi değil) için teknik şartnamede akaryakıt yükleniciye ait olduğu ifade edilmiş, idari şartnamede idareye ait olduğu ifade edilmiş, sözleşme tasarısında ise yükleniciye ait olduğu belirtilmiş. İhale sürecinde bu hususla ilgili idareye şikayet gelmedi ancak ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci firmaya belgeleri tevsik […] << Devamını Oku>> [6]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan hizmet alım ihalesine ortak girişimle katılan isteklilerden 1 firma iş deneyimi olarak özel sektörde yapılan işi fatura, sözleşme ve sgk belgeleri ile sunmuştur. Bu firmanın iş deneyiminin geçerli olmasında Hizmet Alımları uygulama yönetmeliğinin 39/b maddesine göre işin ^inin tamamlanması şartını sözleşmedeki şartlara göre mi değerlendirmek gerekir? << Devamını Oku>> [241]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun uyarınca ihale edilen işlere ilişkin sözleşmelerde, 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen sözleşme bedelinin aşılmaması ve tarafların karşılıklı anlaşması kaydıyla sözleşmenin, işin yapılma veya teslim yerine, işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi şartıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılabileceği, bunların dışında sözleşmelerde değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [535]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan sözleşmelerin uygulanması sırasında tarafların uygun gördüğü ve sözleşme değişikliği gerektiren bir durumun veya zorunluluğun ortaya çıkması halinde, bu değişikliğe ilişkin sorumluluklar çerçevesinde ilgili Bakanlık, öncelikle yapılmak istenilen değişikliğin niteliğini, karşılıklı hak ve yükümlülüklere etkisini belirlemek, sözleşme bedelini etkileyip etkilemeyeceğini, dolayısıyla değişikliğin mali yönden sonuçlarını ortaya koymak ve bunun için gerekli araştırma, inceleme, fiyat ve maliyet << Devamını Oku>> [724]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bilirkişilerce sözleşme bedelinin götürü olarak kararlaştırıldığı gözardı edilerek hesaplamanın sözleşmenin feshedildiği 2005 yılının birim fiyatlarına göre hesaplama yapılması ve götürü bedelin üzerinde bir alacak çıkarılması doğru olmamıştır. Götürü bedelli işlerde yüklenicinin hak ettiği imalatın bedeli, yapılan işlerin sözleşme konusu tüm işlere oranı belirlenip, sözleşme bedeline uygulanmak suretiyle hesaplanır. O halde bilirkişilerce çıkartılacak tasfiye kesin hesabında davacı yüklenicinin << Devamını Oku>> [613]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun uyarınca ihale edilen işlere ilişkin sözleşmelerde, 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen sözleşme bedelinin aşılmaması ve tarafların karşılıklı anlaşması kaydıyla sözleşmenin, işin yapılma veya teslim yerine, işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi şartıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılabileceği, bunların dışında sözleşmelerde değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [2585]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan sözleşmelerin uygulanması sırasında tarafların uygun gördüğü ve sözleşme değişikliği gerektiren bir durumun veya zorunluluğun ortaya çıkması halinde, bu değişikliğe ilişkin sorumluluklar çerçevesinde ilgili Bakanlık, öncelikle yapılmak istenilen değişikliğin niteliğini, karşılıklı hak ve yükümlülüklere etkisini belirlemek, sözleşme bedelini etkileyip etkilemeyeceğini, dolayısıyla değişikliğin mali yönden sonuçlarını ortaya koymak ve bunun için gerekli araştırma, inceleme, fiyat ve maliyet << Devamını Oku>> [2455]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmede kararlaştırılan 79.000 adet eşofman ile sözleşmenin 30. maddesi uyarınca yapımı istenilen oranındaki fazla imalat aynı sözleşmenin konusudur. Yükleniciler fazla eşofman imalatını yapıp teslim etmemekle sözleşmeye aykırı davranmışlardır. Bu nedenle davacı Bakanlık tarafından sözleşmede kararlaştırılan iş karşılığı alınan 66.000,00 TL teminat ile fazla iş karşılığı alınan 13.178,00 TL teminatın irad kaydedilmesine karar verilmiştir. Bu durumda irad kaydedilen teminatların tamamı yönünde << Devamını Oku>> [774]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

679 sayılı ilâmın 30’uncu maddesinde,    Ltd. Şti. yüklenimindeki “Hürriyet Cumhuriyet Mahalleleri Muh. Sok. Bordür Tretuar Yapım İşi”ne ilişkin olarak, “özel 1” poz no’su ile ödenen “Bordür Hazırlanması ve Döşenmesi” imalatında kullanılan bordürlerin sözleşmeye aykırı olarak (15 x 30 x 70) ebatlarında olduğu, bedelinin ise sözleşmede öngörülen oranlar üzerinden & << Devamını Oku>> [502]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Tutanak No : 39672 Tutanak Tarihi : 25.11.2014 TEMYİZ KURULU KARARI 14- Aynı ilam maddesinin G) bendiyle, aynı işte; A 60 poz numaralı “Düz Yüzeyli Çıplak Beton ve Betonarme Kalıp Yapılması” iş kaleminin, birim fiyat tarif ve analizine uygun yapılmadığı (imalatın tarifine göre “rendelenmiş birinci sınıf […] << Devamını Oku>> [2126]