Kullanılacak araçların akaryakıtının kim tarafından karşılanacağı sözleşmede idari ve teknik şartnamede farklı dokümana itiraz olmadı ihale iptal mi sözleşmeye bu haliyle devam edilir mi?

Yayın Tarih: 25.05.2022 10:05
ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Bir Hizmet alımı ihalesinde kullanılacak araçlar (ihale sadece araç kiralama işi değil) için teknik şartnamede akaryakıt yükleniciye ait olduğu ifade edilmiş, idari şartnamede idareye ait olduğu ifade edilmiş, sözleşme tasarısında ise yükleniciye ait olduğu belirtilmiş. İhale sürecinde bu hususla ilgili idareye şikayet gelmedi ancak ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci firmaya belgeleri tevsik için yapılan tebligat sonrası bu hata idare tarafından tespit edilmiş bu durumda ihale iptal edilmeden sürece devam edilebilir mi?

Cevabımız

Sizin de bildiğiniz gibi ihale dokümanına itiraz ihale tarihinden önce 3 iş gününe kadar yapılabilmektedir. Bu kapsamda ihale dokümanına itiraz gelmemiş ancak şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. İstekli her ne kadar ihale dokümanının tamamını okuyup ona göre teklif verdiğini teklif mektubunda belirtmiş olsa da tekliflerin hazırlanması ve yeterlik kuralları idari şartnamede belirlenmekte, sözleşme imzalanması aşamasından sonra işin yapılacağı teknik ayrıntılan teknik şartnamede belirlenmekte bütün bunlarla beraber bütün ihale doküman sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasını teşkil etmektedir. 
Bunun yanında sözleşmenin 8'inci maddesinde; "sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
2) İdari Şartname, 
3) Sözleşme Tasarısı,
4) Birim fiyat tarifleri (varsa),
5) Özel Teknik Şartname (varsa),
6) Teknik Şartname,
..." belirtilmektedir.
Bu itibarla her ne kadar idari şartname öncelik sıralaması anlamında daha önde gelse de ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki farklılığın bulunması sözleşme sonrasında yüklenici ile idare arasında uyuşmazlığa sebebiyet verme olasılığı sonrasında yargıya intikal etme olasılığı yüksektir. 
Bu anlamda idarenin 2 seçimlik hakkı bulunmaktadır.
Birincisi ihaleyi iptal etmek sonrasında ihale dokümanındaki sözleşme, idari ve teknik şartnamedeki farklılıkları düzeltmek (İdare hatalı işlemi her zaman düzeltebilir)
ikincisi ise sözleşmenin 8'inci maddesindeki öncelik sıralamasını dikkate alarak sözleşmeyi imzalamak.
Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap