ihale-soru-cevap-logo.png

" sunabilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerine göre, noterlerin dahi asıl belgeyi görmeden belgenin çoğaltılan örneğine “aslının aynıdır” veya bu anlama gelebilecek bir şerh düşemeyeceği dikkate alındığında, idarece asıl belge görülmeden, fotokopi olarak sunulan surete “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelen bir şerhin düşülemeyeceği anlaşıldığından idare yetkilisinin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Anılan ihalede, başvuru sahibince ilgili meslek odası tarafından 07.05.2015 tarihinde << Devamını Oku>> [1293]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif dosyası incelendiğinde ise tüm belgelerde imzası bulunan A F Ö’a ait vekâletnamenin noter onaylı suretinin ve imza beyannamesinin fotokopi olarak sunulduğu, şirket müdürü Yılmaz ......’e ait “Müstenidattır. Tek başına kullanılamaz” ibareli vekâletname ve imza sirkülerinin de fotokopisinin sunulduğu anlaşılmıştır. İsteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunma iradesini gösteren ve sunulan açıklamaların istekli adına yapıldığını tevsik eden bir belge olan vekâ << Devamını Oku>> [1478]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi M... Müzik Ses Işık Anons Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Eurolight marka ürünlerin ithalatçısı olduğuna dair kendisi için düzenlediği yetki belgesini sunduğu, ayrıca Behringer, Nebula, ETC markalarına ait ürünlerin teminini doğrudan ithalat yoluyla gerçekleştireceğine dair taahhütname verdiği, anılan isteklinin bu ürünlerin yetkili satıcısı olduğunu tevsik edemediği anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekm << Devamını Oku>> [846]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan ve (B) Üst Yapı (Bina) İşleri ana başlığı altında bulunan B/III. GRUP bina işlerinin benzer iş olarak kabul edildiği, hastane yapım işinin anılan Tebliğin B/II grup bina işleri arasında sayıldığı, ihale konusu işin kamp eğitim merkezi yapım işi olduğu, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin konusunun Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yapım işi olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin benzer işe uy << Devamını Oku>> [4811]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba yapım işinde iş deneyim olarak sadece fatura sunabilir miyiz? << Devamını Oku>> [79]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alımı ihalesinde istenilen tse belgelerinde, ihaleye katılacak aday veya istekli ürünü temin edeceği firmanın adaya yetki vermesi halinde TSE belgelerini sunabilir mi? << Devamını Oku>> [150]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam… pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını karşılıyorsa, diğer ortak asgari iş deneyim tutarının ne kadarını karşılaması gerekir başlıklı soru ile alakalı olarak… mevuatta geçen"""""…benzer işe ait olmayan""""" ………… benzer işe ait ise nasıl degerlendirilir… örnek….yapım işi…b 3 grubu bina yapımı istendi…pilot ortak b3 grubundan belge sundu ve tamamını karş << Devamını Oku>> [621]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam… sorum şu: ihale yaptık..bu ihalede ihaleye teklif veren a firması…bu a firması 2008 de kurulmuş… firmanın yüzde yüz hissesime sahip bay ali, iş deneyim olarak 2000 tarihli iş deneyimi kullanmış…iş deneyimde bay ali yazıyor… bu durumda belge geçerli olurmu << Devamını Oku>> [200]