Hizmet alımında ortak girişim olarak teklif veren istekliler, pilot ortağın istenen iş bitirmenin %100 ünü karşılaması durumunda özel ortak %20 benzersiz iş deneyim belgesi sunabilir mi?

Yayın Tarih: 06.06.2023 11:06

Merhaba hizmet alım işine ortak girişim olarak teklif veren istekliler, pilot ortağın istenen iş bitirmenin %100 ünü karşılaması durumunda özel ortak %20 benzersiz iş deneyim belgesi sunabilir mi? (Özel ortağın benzersiz iş deneyimi geçerli olur mu?)


Benzer Yazılar

Cevabımız

Merhaba,

Bildiğiniz gibi yapım işleri ihalelerinde; iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

Ancak hizmet alımı ihalelerinde; İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Kısacası yapım işleri ihalelerinde olduğu gibi pilot ortak iş deneyiminin tamamını sağladığı zaman benzer işe ait olmayan bir iş deneyim belgesi sunması söz konusu olmaz böyle bir durumda özel ortak iş deneyim belgesine ilişkin yukarıda mevzuaten belirtilen kriteri karşılamadığından teklif değerlendirme dışı bırakılır.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap