ihale-soru-cevap-logo.png

" sundukları " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek << Devamını Oku>> [93]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-3249 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesindeki düzenleme uyarınca isteklinin kendisi tarafından sadece hizmetin üretiminde kullanılan mala ilişkin (Ek-O.7) “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı”nın kullanılmasının mümkün olduğu, sunulan hizmete ilişkin EK O-7 maliyet satış tutarı tespit tutanağı ile açıklama yapmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bı << Devamını Oku>> [398]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.III-3198 Kararında: … ortak girişiminin vermiş olduğu iş ortaklığı beyannamesi tebligat adresi kısmında adreslerinin tam olarak bulunmadığı fakat imza ve kaşede isteklilerin açık adreslerinin bulunduğu anlaşıldığından ve idarece bunun yeterli olarak görülmesi gerektiği, açık olarak adreslerinin iş ortaklığı beyannamesi tebligat adresi kısmında bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, bu << Devamını Oku>> [433]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com