İstekliler kendi sundukları hizmete ilişkin EK O-7 maliyet satış tutarı tespit tutanağı ile aşırı düşük teklif açıklaması yapması mümkün müdür?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-3249 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesindeki düzenleme uyarınca isteklinin kendisi tarafından sadece hizmetin üretiminde kullanılan mala ilişkin (Ek-O.7) “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı”nın kullanılmasının mümkün olduğu, sunulan hizmete ilişkin EK O-7 maliyet satış tutarı tespit tutanağı ile açıklama yapmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-3249 Sayılı Kararında:

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesindeki düzenleme uyarınca isteklinin kendisi tarafından sadece hizmetin üretiminde kullanılan mala ilişkin (Ek-O.7) “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı”nın kullanılmasının mümkün olduğu, sunulan hizmete ilişkin EK O-7 maliyet satış tutarı tespit tutanağı ile açıklama yapmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bu iddiası yerinde görülmüştür.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap