ihale-soru-cevap-logo.png

" sunmaları " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-1765Sayılı Kararında: İhale dokümanında teklif geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 gün olarak düzenlendiği, geçici teminat mektuplarının geçerlik süresinin ise 18.02.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekliler tarafından belirleneceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır. İhale sürecinin uzaması nedeniyle idare tarafından isteklilere 21.02.2014 tarihli yazılar ile teklif geçerlilik s& << Devamını Oku>> [913]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen << Devamını Oku>> [408]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

işin yer tesliminin 01.11.2012 tarihinde yapılmış olduğu ancak, deprem takviye işleri yapılacak binaların henüz boşaltılmamış olması nedeniyle yükleniciye mahal tesliminin yapılamamış olduğu belirtilmiştir. Bilahare, 08.01.2013 tarihli mahal teslim tutanağı adı altında tutulan tutanak ile, iş kapsamdaki bloklardan birisinin mahal tesliminin yapıldığı ve işe başlanıldığı işte ,Teknik Personel Taahhütnamesini işe başlama tarihinden itibaren verilmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [692]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar, özel güvenlik hizmet alım işi ihalesine ortak girişim olarak katılım yapan firmalardan özel güvenlik izin belgesini ayrı ayrı mı sunmaları yoksa tek bir firmanın sunması yeterli midir. Teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim. << Devamını Oku>> [493]