Özel Güvenlik ihalesinde iş ortaklığını oluşturanların tamamının faaliyet İzin Belgesini sunmaları gerekir mi?

Yayın Tarih: 12.05.2016 11:05
Özet

Üstadım saygılar, özel güvenlik hizmet alım işi ihalesine ortak girişim olarak katılım yapan firmalardan özel güvenlik izin belgesini ayrı ayrı mı sunmaları yoksa tek bir firmanın sunması yeterli midir. Teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.


Üstadım saygılar, özel güvenlik hizmet alım işi ihalesine ortak girişim olarak katılım yapan firmalardan özel güvenlik izin belgesini ayrı ayrı mı sunmaları yoksa tek bir firmanın sunması yeterli midir. Teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.


Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 67.2'nci maddesine göre, özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde İdari Şartname’nin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı maddesinde, Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine yer verilmesi ve ihaleye katılan isteklinin ortakları ile faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması gerektiği belirtilmiştir. İdari şartnamenin 7.2.1. maddesinde ise, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunlu olduğu belirtilmiştir. Buna göre özel güvenlik ihalesin iş ortaklığı olarak giren isteklilerin özel faaliyet izin belgesinin iş ortaklığında yer alan herbir ortak tarafından sunulması gereklidir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap