ihale-soru-cevap-logo.png

" taahhütname " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale uhdesinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesi uyarınca sabah yemeğinin (çorba) hazırlanacağı mutfağa ilişkin olası bir tadilat, bakım, onarım, doğal afet gibi durumların ortaya çıkması durumunda işin yürütümünün aynı bölge sınırları içinde catering belgesi bulunan ikinci bir mutfakta yapılacağına ilişkin taahhütnamenin teklif dosyası kapsamında sunulduğu tespit edildiğinden ve söz konusu belgelendirmede ihale dokümanına aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, b << Devamını Oku>> [76]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Süresi içinde ilana ve şartnameye yönelik başvuruda bulunulmayarak, dokümanında belirtilen şartların kabul edilip ihale kapsamında teklif sunulduğu dikkate alındığında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bırakılmasından sonraki aşamada ihale dokümanına yönelik yapılan başvuru üzerine alınan kararda mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [423]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat gereğince, ihalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenilmemesi gerektiği, ancak şikâyet konusu ihalenin hem ilânında hem de idari şartnamesinde isteklilerden kendi malı olmayan araçlara ilişkin taahhütname istenildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu ihalede, dokümana yönelik herhangi bir şikâyetin yapılmadığı, ihale dokümanının kesinleştiği, teklif değerlendirmesinin de var olan doküman üzerinden yapılmasının ve söz konusu belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmasının gerektiği hk. << Devamını Oku>> [544]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-2158 Sayılı Kararında: Alt yüklenici beyannamesinin sunulmaması olarak belirtilmiştir. Söz konusu husus ile ilgili olarak idari şartnamenin 7 nci maddesinin (j) bendinde şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri listeyi teklifleri ile birlikte sunacakları belirtilmiştir. Anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde ise; “ İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt << Devamını Oku>> [1015]