ihale-soru-cevap-logo.png

" tahsil " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmeyle yüklenilen fiyatla, bunun yerine getirilmemesi nedeniyle üçüncü kişiye ödenen fiyat arasındaki farkın, yani, ilk ihale bedeli ile son ihale bedeli arasındaki farkın yükleniciden istenemeyeceği, bunun müsbet zarar niteliğinde olduğu ve bu nedenle, idarece önerildiği şekilde, serilmeyen 8000 ton asfaltın bu günkü fiyatı ile sözleşme fiyatı arasındaki farkın uğranılan zarar ziyan olarak hesaplanamayacağı, Zarar-ziyanın, sözleşmenin yerine getirilmesi güvenine dayanılarak kaçırılmış elve << Devamını Oku>> [529]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2008/UH.II-4860 Sayılı Kararında: Her ne kadar geçici teminat makbuzunun aslına ilişkin idare tarafından yapılan tamamlatma işlemi ve akabinde yapılmış olduğu değerlendirilen, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında değişikliğe gidilmesi işlemi mevzuata uygun olmasa da, en başta, aslı idarece görüldüğü şerhi düşürülen nakit geçici teminat tahsil fişi makbuzunun fotokopisinin kabulü noktasında mevzuata aykırılı << Devamını Oku>> [485]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam.. yapım işi, kısmi teklife açık… mevzuat gereği her kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanacak. örnek: 1000 tl maliyetli bir ihale. kısım toplamları 400 , 300 , 300 olsun. bu durumda 3 ayrı sözleşme imzalanaçağı ve her sözleşme bedeli de KİK PAYI TAHSİLATI limiti olan 450 TL'nin altında olduğu için TAHSİL EDİLEMEYECEK… doğru mudur? << Devamını Oku>> [476]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam……….. mahkeme kararına istinaden sözleşme feshedildi… bu durumda damga vergileri yükleniciye ödenir mi? << Devamını Oku>> [731]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

günaydın. a firması ile sözleşme imzalandı. sözleşme öncesi gerekli ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisi tahsil edildi. sözleşne imzalandıktan sonra ihale mahkeme tarafından iptal oldu. bu durumda sözleşme damga vergisi ve ihale karar pulu geri ödenir mi. NOT: sözleşme damga vergisi iade edilmeyecekse yeni firmdan da sözleşme damga vergisi tahsil edilir mi << Devamını Oku>> [922]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında işçilerin kıdem tazminatı ödemelerinde işçi 2011 yılından beridir aynı kurumda farklı firmalarda çalışmıştır. 2017 nisan ayında emekli olmuştur. Bu durumda kıdem tazminatının tamamını çalıştığı kurumdan mı alıp, kurum firmalardan mı rücu edecek, yoksa kurum sadece 2014 sonrasını ödeyip, diğer yılları işçi firmalardan mı talep edecek. << Devamını Oku>> [823]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli sözleşme yapılmak üzere davet edildikten sonra, sözleşme yapmak üzere geldiğinde ihale tarihi itibariyle TL.5.000,00'nin üzerinde kesinleşmiş vergi borcunun olduğu tespit edildiğinden sözleşme yapılmadı ise doğmuş olan Karar Damga Vergisinin durumu ne olur? Saygılar. << Devamını Oku>> [709]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, belediyemizde ihalemizi yaptık ve sözleşmeyi imzaladık ancak istekli tarafından sözleşme damga vergisi ve ihale karar pulunun hakkedişten kesilmesine istedi. sözleşme damga vergisini ve ihale karar pulunu yükleniciye ödeyeceğimiz hakkedişten keserek tahsil edebilir miyiz? << Devamını Oku>> [1676]