Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında emekli olan işçi kıdem tazminatında diğer kamu kurumlarından tahsil veya yükleniciden talep olacak mı?

Yayın Tarih: 20.04.2017 10:04
Özet

Hocam merhaba, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında işçilerin kıdem tazminatı ödemelerinde işçi 2011 yılından beridir aynı kurumda farklı firmalarda çalışmıştır. 2017 nisan ayında emekli olmuştur. Bu durumda kıdem tazminatının tamamını çalıştığı kurumdan mı alıp, kurum firmalardan mı rücu edecek, yoksa kurum sadece 2014 sonrasını ödeyip, diğer yılları işçi firmalardan mı talep edecek.


Hocam merhaba, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında işçilerin kıdem tazminatı ödemelerinde işçi 2011 yılından beridir aynı kurumda farklı firmalarda çalışmıştır. 2017 nisan ayında emekli olmuştur. Bu durumda kıdem tazminatının tamamını çalıştığı kurumdan mı alıp, kurum firmalardan mı rücu edecek, yoksa kurum sadece 2014 sonrasını ödeyip, diğer yılları işçi firmalardan mı talep edecek.


Cevabımız

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesine göre, farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi halinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerinde yer alan kamu kurum veya kuruluşları[1] arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.

Personel çalıştırılmasına dayalı ihale üzerinde bırakılan yüklenici için, işçinin haksız yere çıkartılması gibi sebeplerle kıdem tazminatı ödenmesi gibi hususlar dışında rücu yapılmayacaktır.

 


[1] Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri; Özel Bütçeli İdareler; Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap