ihale-soru-cevap-logo.png

" tamamını " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstat, Belediyemizde hizmet alımı suretiyle …. ihalesi yapacağız, bu kapsamda piyasadan bu işle iştigal eden 7 firmadan yaptıracağımız işle ilgili  yaklaşık maliyete esas olacak şekilde piyasa fiyatı araştırması yaptık ancak bazı firmaların verdikleri teklifler aldığımız diğer tekliflere göre aşırı fazla, biz bunların verdikleri tekliflerin tamamının aritmetik ortalamasını mı almalıyız yoksa idare olarak bunlardan kendimize […] << Devamını Oku>> [78]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 04.02.2011 tarih ve E: 2011/191 sayılı kararı ile; “…Davalı idarece geçersiz olduğu ileri sürülen sözkonusu iş deneyim belgesinde; işverenin A…-T…Consulting Eng-K…Toplu Konut İnş.Ltd., alt yüklenicinin de K… Toplu Konut İnş.Ltd. olduğu, iş deneyim belgesine konu olan işte, davacı adına düzenlenen alt yüklenici-iş bitirme belgesinde işin alt yüklenici tarafından yapılan miktarının 27.16 << Devamını Oku>> [739]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu ihalede İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemeleri ve birim fiyat teklif cetvelinin bir arada değerlendirilmesinde ihale konusu işin yukarıda belirtilen birçok maliyet kaleminden oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte idarenin 01.04.2016 tarihli ve 1137 sayılı aşırı düşük teklif sorgu yazısında önemli teklif bileşenleri belirlenmeksizin İdari Şartname ve Teknik Şartname hükümlerine atıfta bulunarak ihale konusu işin tamamını kapsayacak şekilde aşırı düşük teklif açıklamasında b << Devamını Oku>> [1382]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, bununla birlikte ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmiş olması nedeniyle de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik giderlerine ilişkin açıklama yapılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [395]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açıklama istenen “KGM/MT/2 Ocak taşı veya kazı taşı ile moloz taş inşaat (Hazır beton harcı ile) (Moloz ve çap. mol. taş inş. yüz. gömme oluklu derz yapılması, taş nakli dahil)” pozu için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, pozun tamamı için … Yapı İnş. Mim. Müh. Hiz. Tic. Ltd. Şti.- Mehmet S Ş İş Ortaklığından alınmış fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelendiği ve imzalandığı, fiyat teklifi üzerinde yer alması gereken ibarenin Kamu İhale Genel Tebliğ << Devamını Oku>> [1331]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Diğer taraftan, ayrı uzmanlık gerektiren bir işin bir kısmını uzmanlığına istinaden üstlenen bir konsorsiyum üyesine işin tamamının yaptırılması, anılan Yasa ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgesine ilişkin düzenlemesine de aykırılık oluşturmaktadır. Bir başka anlatımla, değişik uzmanlık alanları gerektiren işin ihalesine, birden fazla firmanın konsorsiyum oluşturarak kısımları itibariyle üstlenerek girmesi imkanının, işin ihalesine tek başına giremeyecek durumda ol << Devamını Oku>> [565]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1292 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin açıklamalarından “Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, bununla birlikte ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmiş olması nedeniyle de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında  işçilik giderlerine ilişkin açıklama yapılmas << Devamını Oku>> [541]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.III-2331Sayılı Kararında: Başvuruya konu ihalede, istekliler tarafından ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait listenin teklifleri kapsamında sunulacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede idari şartnamede yer verilen düzenleme ile istekliler tarafından ihale konusu işin bir bölümünün alt yüklenicilere yaptırılması mümkün olmakla beraber, ihale konusu i << Devamını Oku>> [544]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam… mal alımı ihalesi. iş ortaklığı olarak teklif veren firma… sadece tek firma iş deneyim belgesi verdi…ve bu tutar, istenen iş deneyim oranını karşılıyor…. bu durumda; diğer firmanın iş deneyim belgesi vermesine gerek yok degil mi… << Devamını Oku>> [739]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam… pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını karşılıyorsa, diğer ortak asgari iş deneyim tutarının ne kadarını karşılaması gerekir başlıklı soru ile alakalı olarak… mevuatta geçen"""""…benzer işe ait olmayan""""" ………… benzer işe ait ise nasıl degerlendirilir… örnek….yapım işi…b 3 grubu bina yapımı istendi…pilot ortak b3 grubundan belge sundu ve tamamını karş << Devamını Oku>> [621]