Mal alımı ihalesinde pilot ortak iş deneyim belgesinin tamamını sağlıyor ise diğer ortaklardan da iş deneyim belgesi vermesi gerekli midir?

Yayın Tarih: 21.12.2016 07:12
Özet

Merhaba hocam… mal alımı ihalesi. iş ortaklığı olarak teklif veren firma… sadece tek firma iş deneyim belgesi verdi…ve bu tutar, istenen iş deneyim oranını karşılıyor…. bu durumda; diğer firmanın iş deneyim belgesi vermesine gerek yok degil mi…


Merhaba hocam… mal alımı ihalesi. iş ortaklığı olarak teklif veren firma… sadece tek firma iş deneyim belgesi verdi…ve bu tutar, istenen iş deneyim oranını karşılıyor…. bu durumda; diğer firmanın iş deneyim belgesi vermesine gerek yok degil mi…


Benzer Yazılar

Cevabımız

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 37’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre;

“İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. (Ek:16/07/2011-27996 R.G./3 md.) Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre pilot ortağın iş bitirme belgesi idari şartnamede istenen iş deneyim belgesi oranını taşıması halinde özel ortak/ortakların iş deneyim belgesi sunmasına gerek olmadığı değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap