ihale-soru-cevap-logo.png

" tamamlanabilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı ve ihaleye konu olan idari şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; istekliler tarafından sunulan belgelerin içeriğinde yer alan bilgi eksikliğinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılabileceği, ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli bir belge olarak kabulüne imkân bulunmayan belgelerin, bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.Uy << Devamını Oku>> [1214]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu şekilde oluşacak yanlışlıkların 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil edip etmediği hususunun işin esasını etkileyip etkilemediğine göre değerlendirilmesi ve geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektirecek bir durumun olması halinde bankadan tahsilinin yapılmasına engel teşkil edecek bir durumun bulunmaması gerekmektedir. Bu bağlamda EKAP üzerinden yapılan incelemede, söz konusu idarenin benzer isimde başka bir ihalesinin bulunmadığı görülmüş olup; şikâyete konu geçici temi << Devamını Oku>> [2046]