ihale-soru-cevap-logo.png

" Tamamlanması " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel sektörde 2 yıllığına hizmet alım işiyle ilgili sözleşme yapılmıştır.ilk yılın sonunda işle ilgili fatura düzenlenip farklı bir hizmet alım ihalesinde iş deneyimi olarak ibraz edilmiştir.işin tamamı yapılmadan ibraz edilen bu faturanın iş deneyimi olarak geçerliliği var mıdır? Yoksa teklif değerlendirme dışı mı bırakılmalıdır? Teşekkürler << Devamını Oku>> [422]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan hizmet alım ihalesine ortak girişimle katılan isteklilerden 1 firma iş deneyimi olarak özel sektörde yapılan işi fatura, sözleşme ve sgk belgeleri ile sunmuştur. Bu firmanın iş deneyiminin geçerli olmasında Hizmet Alımları uygulama yönetmeliğinin 39/b maddesine göre işin ^inin tamamlanması şartını sözleşmedeki şartlara göre mi değerlendirmek gerekir? << Devamını Oku>> [168]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Suç tarihinde Belediyede harcama yetkilisi ve komisyon üyesi olarak görev yapan sanıkların, kuruma önceden alınan yol projesi, kesit ve kübaj hizmetleri yapılması işi için sonradan doğrudan temin yöntemiyle alıma ilişkin evrak düzenleyerek fiili durumu hukukileştirmeye çalıştıkları, düzenlenen belgelerin içeriği nazara alındığında mevcut eylemlerinde sahtecilik suçunda aranması gereken iğfal kabiliyeti bulunmadığından sabit olan fiillerinin görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek yüklenic << Devamını Oku>> [929]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Tebliğ düzenlemesi bir arada değerlendirildiğinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere uygun bir şekilde tamamlatılması gerekmekte olup idarece söz konusu ihalede isteklilerden ihale mevzuatı gereğince teklif sahiplerinden, 4734 sayılı Kanun’un 37’inci maddesinde << Devamını Oku>> [648]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, 4 periyotlu bir hizmet alım işinde, İdareden kaynaklanan çeşitli nedenlerden ötürü bazı işler zamanında (periyotunda) yapılamadı ve Yükleniciye de yapılan kısmı kadar ödeme yapıldı. Son periyotta yapılamayan kısımlar da tamamlandı. Daha önceki ödenemeyen tutar son hakedişe eklenebilir mi? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [389]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumun idari şartnamede 7.5.2 madde istemiş olduğu Yetkili Satıcı Belgelesini İhale dosyasında sunmamak ihaleden elenme sebebi midir. Bu belgeyi 4734 sayılı kanunun 37. maddesinde teklifin esasını değiştirecek belgeler arasında sayarak sonradan kuruma sunmak mümkün müdür? << Devamını Oku>> [473]