Yeterlik kriteri olarak istenen yetkili satıcılı belgesinin bulunmaması elenme sebebi midir? sonradan tamamlanması mümkün müdür?

Yayın Tarih: 06.05.2017 12:05
Özet

Kurumun idari şartnamede 7.5.2 madde istemiş olduğu Yetkili Satıcı Belgelesini İhale dosyasında sunmamak ihaleden elenme sebebi midir. Bu belgeyi 4734 sayılı kanunun 37. maddesinde teklifin esasını değiştirecek belgeler arasında sayarak sonradan kuruma sunmak mümkün müdür?


Kurumun idari şartnamede 7.5.2 madde istemiş olduğu Yetkili Satıcı Belgelesini İhale dosyasında sunmamak ihaleden elenme sebebi midir. Bu belgeyi 4734 sayılı kanunun 37. maddesinde teklifin esasını değiştirecek belgeler arasında sayarak sonradan kuruma sunmak mümkün müdür?


Cevabımız

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.5.2.nci maddesinde belirlenen ve idarelerin isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlemesi durumunda isteklilerin Tebliğ’in 58.2’inci maddesinde belirtilen belgelerden herhangi birini sunması gerekmektedir. Dolayısıyla isteklinin yetkili satıcılık belgesini sunmaması elenme sebebidir, bunun sonradan 37’nci maddeye göre tamamlanması mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap