ihale-soru-cevap-logo.png

" tarihini " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-1530 Sayılı Kararında: 19.11.2013 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden ikisinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek sorgulamaya tabi tutulduğu, her iki isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamasını sunmadığı ve bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, Ö…Y…’ın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci << Devamını Oku>> [1868]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde, idareye şikayet başvurusu üzerine ihale tarihinin bir defaya mahsus olarak ertelenebileceği hüküm altına alınmışken, incelenen ihalede anılan Kanun hükmüne aykırı olarak ihale tarihinin ikinci kez ertelendiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak, ihale tarihinin şikayet başvurusu üzerine iki kez ertelenmesi, Kanunda öngörülen usule açıkça aykırılık teşkil ettiği ve bu aşamada bahse konu aykırılıkla ilgili olarak << Devamını Oku>> [569]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan cevabi yazıdan ve eki belgelerden, M...k Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında sunduğu iş bitirme belgesinde yer alan kabul tarihinin belgeyi düzenleyen idare tarafından 09.04.2010 olarak sehven hatalı yazıldığı ve adına belge düzenlenen firmanın belgeyi düzenleyen idareye 06.08.2015 tarihinde yaptığı başvuru üzerine ise 12.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.81.00/354-106 sayılı iş bitirme belgesinin iptal edilip 06.08.2015 tarih ve 3791-H-KK-1-1 s << Devamını Oku>> [1733]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında ihale işlem dosyasının birer örneğinin ilân tarihini izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verildiği yönünde bir belge bulunmamakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki üç günlük sürenin disipliner nitelikte olduğu hk. << Devamını Oku>> [953]