ihale-soru-cevap-logo.png

" tarihten " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren sözleşmenin bu tarihten 2 (iki) gün sonra imzalanamayacağı hk . << Devamını Oku>> [458]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ekler arasında sayılmış olup, anılan şartnamenin 40. maddesinde geçici hakedişlere yüklenicinin itirazı olduğu takdirde karşı görüşünün neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakedişe ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporuna "idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirazî kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gerektiği yüklenicinin hakediş raporunu imzalamasından sonra tahakkuk işlemini yapıncaya kadar yetkili << Devamını Oku>> [392]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği'nde, görevlerinden ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren kamu görevlilerinin ihaleye giren şirkette ortaklığının ya da sermaye payının bulunması halinde 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesindeki yasak kapsamında olunduğu şeklinde düzenleme bulunmakta ise de, 4734 sayılı Kanun'da ve 2531 sayılı Kanun'da anılan yönde bir hüküm bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun'un ihaleye katılmaktan yasaklamayı düzenleyen hükümlerinde dahi yasaklamanın sermaye şirketine sirayet edebilm << Devamını Oku>> [522]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tebliğ’in 17.7.3’üncü maddesinde yer alan “ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar” açıklamasını ihlal etmektedir. Söz konusu açıklamalar çerçevesinde, 16.01.1998 tarihi itibariyle K... Genel Müdürlüğü’nden ayrılan M...K...Ü... ayrıldığı t << Devamını Oku>> [438]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi incelendiğinde, yasaklama için -Yasaklanan süreler içinde, -Kişinin ayrıldığı daire, idare, kurum ve kuruluşa karşı iş almış olması, -Kişinin idareye karşı aldığı bu işin o kişinin görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda olması, koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır. << Devamını Oku>> [519]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yeni KHK'ya göre taşeronlar kadroya geçmek için hangi tarihten itibaren başvuru yapacaklardır? << Devamını Oku>> [390]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Resmi tatil nedeniyle (bayram tatili 10 gün gibi) geçici kabule gidilemez ise yükleniciye işin bitirilmesi gereken tarihten itibaren ceza kesilmesi gerekir mi? << Devamını Oku>> [403]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam.. sözleşmeye göre, """…İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 üç gün içinde işe başlanacaktır…""" denilmekte… hizmet alımı ihalesinde sözleşmeyi imzalayıp , 1 hafta sonra işe başlatma yapabilir miyiz. << Devamını Oku>> [258]