İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği (İlanı ya da Duyurusu 20.07.2021 Tarihinde veya Bu Tarihten Sonra Yapılan İhaleler İçin)

Yayın Tarih: 03.07.2022 06:07

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap