ihale-soru-cevap-logo.png

" Tasfiyesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmenin 4735 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince tasfiyesi halinde nasıl bir yol izlenir? << Devamını Oku>> [94]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin tasfiyesi nedeniyle, sözleşmesine göre bu iş için verilen Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatın; Tasfiye Kabulü işlemlerinde gerekli prosedürlerin usulünce yerine getirilmiş olması, teminat süresinden az olmamak üzere en az bir yıl içinde tasfiye kesin hesabın tekemmül ettirilmesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 46. ve 48. maddelerinde belirtilen hükümlerinin yerine getirilmiş olması halinde Kesin Teminatın geriye kalan kısmının yükleniciye iade edilebileceği hk. << Devamını Oku>> [667]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

a)Kamu İhale Kurulu Kararı’ndan sonra, gerekli iş ve işlemlerin yapılması ile birlikte sözleşmenin fesih değil tasfiye edilmesi, b)Tasfiye edilen işin, tasfiye, kesin hakediş ve hesap kesme hakedişi konusunda gerekli işlemlerin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde belirtilen usuller doğrultusunda ekli örnek yazımıza göre yapılması, c)Sözleşmenin tasfiyesinden sonra yeni yüklenici ile yapılacak sözleşmede, inceleme bölümünde belirtilen özel düzenlemenin yapılması kaydıyla sözleşme bed << Devamını Oku>> [1220]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fesih ve tasfiye öncesi ve sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar ve yapılacak iş ve işlemler ile kesin hakediş raporu ve hesap kesme işleminin ve bunlara ilişkin hesabın nasıl gerçekleştirileceği ile götürü bedel sözleşmelerde hesap kesme işlemiyle ilgili göz önünde tutulması gereken hususlar hk. << Devamını Oku>> [664]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş Anahtar teslim sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda ,uyulacak usul yazımızın konusunu oluşturacaktır.[1] II.4735 sayılı Kanun’un 17 ve 18 inci maddeleri ile 23 üncü maddesine göre mücbir sebep ve ayrıca, sözleşmelerin mahkeme kararlarıyla sona erdirilmesi hallerinde; teminatlar iade edilerek mevcut sözleşmeler tasfiye edilmekte ve 4735 sayılı Kanun, mevcut sözleşme hükümleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin […] << Devamını Oku>> [14535]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam; bir yapım işinin ihalesi yapıldı A firması kurumun aşırı düşük sorgulamasında savunma ile yeterli bulunup A firması ile sözleşme imzalandı A firması işe başladı ve kısa sürede işin ortalama yüzde 85 tamamlandı. B firması işi danıştaya götürüp kararı bozdu danışta işin tasfiyesine karar verdi ve kurum olarak gereğini yaptılar işi durdurdular gerekli hesapları […] << Devamını Oku>> [493]