ihale-soru-cevap-logo.png

" tatil " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, herhangi bir kalemde asgari işçilik birim maliyetleri altında teklif bedeli sunan bir isteklinin teklifinin Kanun’un 37’nci maddesine göre yapılacak yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakılma olanağının bulunmadığı, yalnızca sınır değerin altında kalınması durumunda Kanun’un 38 ve Tebliğ’in 79’uncu maddelerinde yer alan hükümler gereği yapılacak olan aşırı düşük teklif değerlendirilmesi aşamasında bu tür << Devamını Oku>> [67]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve birim fiyat teklif cetveli standart formunda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personelin sayısına ve çalışma süresine ilişkin açık bir düzenleme yapılmaması Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesine de uygun bulunmamıştır. Bu itibarla ihale dokümanında yer alan çelişkili düzenlemelerin sağlıklı teklif verilmesine engel olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı b << Devamını Oku>> [428]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-2041 Sayılı Kararında: 29.09.2011 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında ihalenin 28.10.2011 tarihinde saat 14:00’de yapılacağı belirtilmiş, idari şartnamenin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3 üncü maddesinde de, ihalenin anılan tarih ve saatte yapılacağı ifade edilmiştir. İhale işlem dosyası kapsamında Kuruma gönderilen belgeler […] << Devamını Oku>> [456]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin aktarılan açıklamalarından fazla çalışma yapılacak durumlarda toplam fazla çalışma saatinin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yaptırılması öngörülen durumlarda ise toplam çalışılacak gün sayısının dokümanda belirtileceği, birim fiyat teklif cetveline ilişkin standart formda fazla çalışma ile ilgili satırda birim sütununun “saat” cinsinden, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin çalışmanın ise “gün” cinsinden düzenleneceği anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [896]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21.05.2019 tarihinde kesinleşen ihale kararı tüm firmalar tebliğ edilmiştir.10 günlük süreyi hesapladığımız takdirde sözleşmeye daveti hangi gün yazmalıyız, izleyen günden itibaren mi yoksa tebliğ tarihinden itibaren mi saymalıyız. Sözleşme imzalamak için 10 günlük sürede bayram ve resmi tatiller girerse araya bu günlerde sayılacak mıdır. Teşekkürler << Devamını Oku>> [130]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Resmi tatil nedeniyle (bayram tatili 10 gün gibi) geçici kabule gidilemez ise yükleniciye işin bitirilmesi gereken tarihten itibaren ceza kesilmesi gerekir mi? << Devamını Oku>> [403]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicilere, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde yapılan çalışmalar ve fazla çalışmalar için fiyat farkı ödemesi yapılır mı? << Devamını Oku>> [489]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım ihalesine çıkarken ulusal bayram resmi tatil günlerini; ulusal bayram ve tatil günleri mi dememiz yoksa ulusal bayramı, resmi ve dini bayram günleri ile 1 mayıs emek ve dayanışma günü ve yılbaşı günü yapılacak toplam çalışma günleri mi dememiz gerekir. Saygılar. << Devamını Oku>> [616]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam kusura bakmayın acil dediğim için. hizmet alımı ihalesinde, ulusal bayram ve genel tatili ücreti için bir üst sınır varmıdır…iş kanununa göre "çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir" denilmesine rağmen idare bunun üstünde bir limit belirleyebilir mi? Yani günlük ücretin 1,5 katı yada iki katı ödenir şeklinde bir hüküm koyabilir mi?   << Devamını Oku>> [200]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinde Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde ve Fazla Çalışmalarda 270 saate kadar personelin tamamını çalıştırabilir miyiz? << Devamını Oku>> [228]