Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde yapılan çalışmalar ve fazla çalışmalar için fiyat farkı ödemesi yapılır mı? (Örnekli)

Özet

Yüklenicilere, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde yapılan çalışmalar ve fazla çalışmalar için fiyat farkı ödemesi yapılır mı?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicilere, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde yapılan çalışmalar ve fazla çalışmalar için fiyat farkı ödemesi yapılır mı?

Cevabımız

Fiayat farkı; ihalenin yapıldığı asgari ücret ile ihalenin uygulama ayındaki asgari ücret arasındaki fark olduğundan; ihale dokümanında verileceğine ilişkin madde bulunması ve teklif cetvelinde de bunlara ilişkin kalemlerin bulunması halinde ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatleri için asgari ücret fiyat farkı ödenmesi mümkündür.

Örnek olarak 2016 yılında ihalesi yapılan ve işçilere verilecek ücretin asgari ücret olarak belirlendiği, ihale dokümanında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanın öngörüldüğü, aynı zamanda fazla çalışmanın da yine saat üzerinden belirlendiği ve asgar ücret fiyat farkının verilmesinin öngörüldüğü örnek bir ihalede fiyat farkı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

Yıllar

Aylık Brüt Asgari Ücret

Asgari İşçilik Maliyeti

Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat

Fazla Çalışma Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat

2016 yılı için

    1.647,00  

    2.017,58  

67,26  

13,45  

2017 yılı için

1.777,50

2.177,44

72,59  

14,52  

Fiyat Farkları

Asgari Ücret Fiyat Farkı>

159,86

5,33

1,07

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap