Ulusal bayram ve genel tatil ücreti için bir üst sınır var mıdır? Daha fazla belirlenebilir mi?

Yayın Tarih: 08.01.2016 02:01
Özet

Hocam kusura bakmayın acil dediğim için. hizmet alımı ihalesinde, ulusal bayram ve genel tatili ücreti için bir üst sınır varmıdır…iş kanununa göre "çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir" denilmesine rağmen idare bunun üstünde bir limit belirleyebilir mi? Yani günlük ücretin 1,5 katı yada iki katı ödenir şeklinde bir hüküm koyabilir mi?  


Hocam kusura bakmayın acil dediğim için. hizmet alımı ihalesinde, ulusal bayram ve genel tatili ücreti için bir üst sınır varmıdır…iş kanununa göre "çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir" denilmesine rağmen idare bunun üstünde bir limit belirleyebilir mi? Yani günlük ücretin 1,5 katı yada iki katı ödenir şeklinde bir hüküm koyabilir mi?

 


Benzer Yazılar

Cevabımız

4857/47'nci maddesinde; "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. " hükmü yer almaktadır. Kanunen verilecek alt limit her gün için bir günlük ücrettir. Ancak, bu alt sınır toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesi yoluyla (ihale sözleşmeleri dahil)  bunun üzerinde bir zam oranının belirlenebileceğini değerlendirilmektedir.  

Söylediğim hususlar sözleşme hukuku açısından söz konusu olup Kamu zararı açısından bakıldığında farklılık arz edebilir. Kanunun belirlediği sınır ile sözleşme ile verilen ücret arasındaki fark kamu zararı olabilir. 

Bunun yanıdna Kanunun belirtmiş olduğu ücretin üzerinde ücret vermeniz işçiler açısından kazanılmış hak talebiyle mahkemelere intikal ederbilir, Vermiş olduğunuz sözleşmden sonraki işlerde ve sözleşmede öngörmediğiniz personel için emsal teşkil ederek bunlar açısından da dava süreci özellikle sözleşmesi sona eden işçiler açısından veya emekliliği gelen işçiler açısından başlayabilir. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap