ihale-soru-cevap-logo.png

" Tazminatı " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2013/UH.I-322 Sayılı Kararında: Kanun hükümlerinden, hizmet akdinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebeplerle sona ermesi durumunda her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesinin söz konusu olacağı, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde […] << Devamını Oku>> [506]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.I-3050 Sayılı Kararında: Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınmakta olup, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işçi ücreti ve diğer işçi alacaklarını teminat altına almamaktadır. Bu nedenle idari şartnamenin 54.7 maddesindeki düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Aç << Devamını Oku>> [1323]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-3953 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesi gereğince kıdem tazminatının %3 sözleşme gideri ve genel giderler içerisinde yer alacağından ihale üzerinde bırakılan isteklinin kıdem tazminatını teklif fiyatına yansıtması, aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir teklif bileşeni olarak açıklama yapması ve aşırı düşük teklif sorgulamasında kıdem tazminatı için ayrıca bir […] << Devamını Oku>> [498]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanması gerektiği yönündeki hükümlere yer verildiği, bunun dışında yemek ve yol maliyeti gibi maliyetlerin bulunması durumunda bu maliyetlerin brüt tutar << Devamını Oku>> [153]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE KIDEM TAZMİNATI VE AYRINTILARI 1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hangileridir? Kamu İhale Genel Tebliğinin 07.06.2014 tarihinde değişen 78.1 maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ·  İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, · Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ·Yaklaşık maliyetinin en az % […] << Devamını Oku>> [14328]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE KIDEM TAZMİNATI VE AYRINTILARI*   1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hangileridir? Kamu İhale Genel Tebliğinin 07.06.2014 tarihinde değişen 78.1 maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ·  İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, · Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ·Yaklaşık maliyetinin en az % […] << Devamını Oku>> [3715]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

696 sayılı khk ya istinaden kıdem tazminatlarını kurum mu yoksa kuruma bağlı şirket mi ödeyecek ? Ödeme günü olarak bir yıla denk gelen 35 gün mü ( tis belirtilen) yoksa 30 gün mü dikkate alınacak ? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [280]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

375 sayılı khk ya istinaden emekliye ayrılmak zorunda kalan personelin kıdem tazminat süresi 31.03.2018^ i geçebilir mi, geçerse en son tarih ne olmalıdır? Ayrıca kıdem tazminatına ek olarak ihbar tazminatı ödemesi yapılmalı mıdır? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [2211]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bildiğiniz üzere, 696 sayılı KHK sonrasında, esasında yaklaşık maliyetlerinin en az % 70^lik kısmının asgari işçilik maliyetleri dahil işçilik giderlerinden oluşuyor olmasına rağmen Çağrı Merkezi Hizmetlerine ilişkin alımlar 02.01.2018 tarihinden itibaren personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmeyecektir. Bu konuya ilişkin sorum şudur, daha önce personel çalıştırılması << Devamını Oku>> [690]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ocak 2017 de 16 gün çalışmış bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken Ocak 2017 mi yoksa Aralık 2016 bordrosundaki bürüt ücreti mi baz alınmalıdır? << Devamını Oku>> [908]