ihale-soru-cevap-logo.png

" Tazminatı " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 Sayılı Kanunun 112 inc maddesine eklenen hüküm ile; iş akti kıdem tazminatını hakedecek şeklide iş akitleri sona eren işçilerin Kıdem Tazminatlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ödeneceği hüküm altına alınmıştı. Şu ana kadar İdare olarak 10 işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır. Bilindiği gibi işçiler birden fazla alt yüklecide çalışmış olup hizmet sürelerini tamamlayabilmişlerdir. Sorum şu; […] << Devamını Oku>> [1474]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım ihalesi ile temin edilen Özel Güvenlik ve Temizlik personelleri vb.ne ait özlük dosyaları kamu kurumu tarafından mı yüklenici firma tarafından mı tutulacaktır? Özlük dosyası kamu kurumu tarafından tutulacak ise, ihalenin yapıldığı yer mi hakedişlerin hazırlandığı yer mi işin yapıldığı yerler mi tutacaktır? << Devamını Oku>> [780]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Slm, yardımcı olursanız sevinirim.personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ihalesi ile atıyorum 3 yıl çalıştıktan sonra ihale 12. ayda bitiyor, yeni yapılıyor ama ihale sözleşmeye bağlanamıyor ve personeller 4 ay doğrudan temin ile çalıştırılıyor, daha sonra personeller açık ihale ile yine çalışmaya devam ediyorlar. kıdem tazminatı ödemesi yapılırken doğrudan temin ile çalışma süresi kıdem tazminatı ödemesine […] << Devamını Oku>> [907]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam. hizmet alımı 1… teknik şartnamede, yüklenici aylık işçi ödemesini yapar, dekontları hakediş ile birlikte idareye teslim eder şeklinde bir ibare eklenir mi. 2… hizmet alımı diyelimki 15 aylık. 15 ay sonra iş bitecek. bu durumda çalışan personelin kıdem tazminatı söz konusu olamaz mı..varsa tazminatı kurum mu ödeyecek… yardımcı olmanız ricasıyla << Devamını Oku>> [708]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Muhesebat Genel Müdürlüğünün idaremize göndermiş olduğu yazı; Yazıda; Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin sayıştay denetimi sonucunda düzenlenen raporlarda; idarelerce işçi statüsündeki personel için kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı tespitinde bulunulmuş ve bu durumunun faliyet sonuç tablolarında hatalara neden olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yardımcı hesap kodlarının açıldığı ve işlemlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği açıklanmıştır. Yardımcı hesap kodları 372-Kıdem Tazminatı Ka << Devamını Oku>> [1426]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır/Nasıl Ödenir? << Devamını Oku>> [1549]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     İdaremizce, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesinde gecikme olması, ihalede itirazen şikayet olması, mahkemece çıkılan ihale ilgili yürütmenin durdurulması kararı veya iptal kararı verilmesi gibi hallerde doğrudan temin yöntemiyle ihale yapılamayan süre için alım yapılmaktadır. Doğrudan temin usulü ile alınan bu dönemdeki hizmet süresi kıdem tazminatı hizmet süresinden s << Devamını Oku>> [3535]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

      Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçinin kıdem tazminatı ile ilgili örnek verebilir misiniz? << Devamını Oku>> [497]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilen işçinin alt işveren tarafından haksız olarak işten çıkarılması durumunda idarece ödenen kıdem tazminatından dolayı idarenin rücu hakkı doğar mı? << Devamını Oku>> [517]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       İdare tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmetin sona erdirilmesi durumunda kıdem tazminatı ödenir mi? << Devamını Oku>> [398]