ihale-soru-cevap-logo.png

" tekrar " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler. Malum elektrik enerjisi alımı ihalelerine katılım olmaması sebebiyle bir çok ihale iptal olmaktadır. İdare tarafından 2020 yılı için ilan masrafı ve zaman kaybı yaşanmaması adına ihale denenmeden dağıtım şirketinden abonelik sözleşmesi ile alıma devam edilmesi halinde idarenin mali yıl için ihaleyi denememesi nedeniyle sorumluluğu olur mu? << Devamını Oku>> [95]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba üstad, benim sorum ihale kararına itiraz olarak ; İhaleden sonra komisyonun vermiş olduğu karara 3. olan firma itiraz süresinde idareye şikayette bulunmuş olup, komisyon bu şikayet doğrultusunda 3. firma lehine yeni bir karar almış ve yasal süre içinde tebliği etmiştir. Bunun üzerine hak kaybına uğradığını iddia eden başka firma, alınan 2. karara idaremize şikayette […] << Devamını Oku>> [210]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-2203 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65’inci maddesinin ilk fıkrasında “Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.” hükmü, Aynı Yönetmelik’in “Kesin << Devamını Oku>> [538]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin, ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapabilmesi için, madde metninde yer alan iki şartın bir arada ve birbirine bağlı olarak gerçekleşmesi zorunludur. Birinci şart, doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması, ikincisi ise, bu nedenlerle ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğunun doğmasıdır. İnceleme konusu yapım ihalesinde, meydana gelen sel << Devamını Oku>> [474]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-1546 Kararında: Gerek Tip Ön Yeterlik Şartnamesi gerekse Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname gereği; ön yeterlik başvurusunda bulunan adayların hem ön yeterlik aşamasında hem de başvurularının yeterli bulunması halinde teklif vermeye davet edildikleri aşamada istekli sıfatıyla idari şartnamenin 7.1.(a), 7.1.(b) ve 7.1.(e) maddelerinde […] << Devamını Oku>> [413]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece sorgulama yapılacak isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazılarında önemli teklif bileşenleri belirtilmeksizin yazılı açıklama istenildiği anlaşılmakta olup anılan hususun mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. << Devamını Oku>> [777]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.I-659 Sayılı Kararında: İhale yetkilisi tarafından iptale konu ihalede yaklaşık maliyetin isteklilerce bilindiği ve bu durumun da yeterli rekabet ortamının oluşmasını engellediği yönündeki gerekçesinin objektif ve makul bir gerekçe teşkil etmediği görülmektedir. << Devamını Oku>> [598]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Esas incelemeyi gerçekleştiren daireden alınan görüş doğrultusunda başvuru sahibinin 1, 2, ve 3’üncü iddiaların iddialarının Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu ve 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde yer alan Kurul kararlarının ancak yargı mercilerinde dava konusu yapılabileceği hükmü dikkate alındığında, başvuru sahibinin 1, 2, ve 3’üncü iddiaları bakımından Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Yapılan tespitler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’ü << Devamını Oku>> [643]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-2203 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65’inci maddesinin ilk fıkrasında “Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.” hükmü, Aynı Yönetmelik’in “Kesin << Devamını Oku>> [527]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince yapılan taşınmazın ihalesi x bedel ile 10 yıllığına kiraya veriliyor.Kiracı ilerleyen zamanda kiraladığı yere bakım-onarım tadilat talebinde bulunuyor. Kurum ihale ile bakım-onarım tadilatı y bedel ile bir şirkete yaptırıyor. Sonuç olarak kurum kiraya verilen taşınmazın değerini arttıracak şekilde bakım-onarım-tadilatını yaptırmıştır ve bu süreçte tadilat masraflarına kiracı katılmamıştır Sorum […] << Devamını Oku>> [238]