ihale-soru-cevap-logo.png

" Temizlik " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 17.04.2008 tarih ve E:2007/456, K:2008/840 sayılı kararı ile “….Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin idari ve özel teknik şartnamenin incelenmesinden, ihale konusu işin esas itibariyle sorun çıkan, arızalanan ve/veya tıkanan kolektörlerin temizliğini müteakip kanal görüntüleme cihazı ile incelenerek rapor ve video kayıtlarının temini ile varsa kolektördeki arızaların üç boyutlu tespiti ve raporunun veril << Devamını Oku>> [592]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Tekirdağ Çorlu Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2008 Tutanak No : 39264 Tutanak Tarihi : 24.06.2014 Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü: 1- 1589 sayılı ilamın 10 uncu maddesiyle; Çorlu Belediyesi Sınırları Dahilindeki Mahallelerin ve Piknik Alanlarının Temizlik Hizmeti Alımı İşine ait şartnamede belirtilen sayıda personel ve araç işyerinde […] << Devamını Oku>> [642]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan 3’üncü iddiası incelendiğinde; Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen “Çöp Konteynırı (240 lt)”, “Çöp Konteynırı (120 lt)”, “Tıbbi Atık Konteynırı (240 lt)”, “Paspas Arabası”, “Geri dönüşüm ünitesi”, “Mavi-Kırmızı Geri Dönüşüm ünitesi”, “Siyah-Mavi Geri Dönüşüm Ünitesi”, “Kat Arabası”, “Kat Temizlik Arabası”, “İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı Aparatı” ve “İçten Çekme << Devamını Oku>> [1089]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla yapılan incelemede iş deneyim belgesine konu “Çöp Toplama ve Temizlik Hizmetleri Yapılması İşi”ne ilişkin ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullandığı ve idarece 3.229.775,78 TL olarak hesaplanan yaklaşık maliyetin 2.289.521,66 TL’lik kısmını asgari işçilik maliyetinin oluşturduğu, dolayısıyla asgari işçilik maliyetin yaklaşık maliyete oranının ,89’e tekabül ettiği anlaşılmış olup << Devamını Oku>> [903]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, söz konusu ihalede çalıştırılacak personele ödenecek ücretlere ilişkin maliyetlere, genel temizlik hizmetinin yerine getirilmesi süresince kullanılacak temizlik sarf malzemelerine ilişkin maliyetlere ve %5 oranında kar payına yer verildiği görülmüş olup ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen ilaçlama hizmetine ilişkin maliyetlerin idarece yaklaşık maliyetin hesaplarına dahil edilmediği anlaşılmıştır. İdarec << Devamını Oku>> [1095]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Emlak Vergisi ile Çevre ve Temizlik Vergisinin mükellefler tarafından cari yıl içinde verilen ^^ilk bildirimleri^^ damga vergisinin konusuna girer mi? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [522]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, personel ihalesine benzer iş olarak 20 kişilik personelle yaptığı işi sunmuş ancak bunların içinde sadece 3 kişi veri giriş personeli olarak çalışmaktadır. Diğerleri temizlikçi olarak çalışmaktadır. Sorum şu biz veri giriş personeli ihalemiz de firmanın sunmuş olduğu benzer işi kabul edecek miyiz? << Devamını Oku>> [541]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında Malzemeli temizlik ihalesi yaklaşık maliyet hesaplanırken, temizlik malzemesi için piyasa araştırması yaptık ve ekaptaki işçilik hesaplama modülündeki asgari işçilik maliyeti ile malzeme fiyatlarına %3 firma karı ve %4 sözleşme ve genel giderler ekledik. işçilik gider: 1.000.000 temizlik malzemesi: 30.0000 işçilik kâr (%3) :30.000 malzeme kar(%3): 900 işçilik genel gi << Devamını Oku>> [845]