ihale-soru-cevap-logo.png

" tespitinde " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde Kullanılacak R Katsayıları (2019 Yılı) (2020 Yılı) << Devamını Oku>> [138]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

... 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile ... Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinin yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır. Sorumlu da bunu kabul etmiş, ancak hesaplanan kamu zararının miktarına itiraz etmiştir.  İlamda, C30 sınıfı beton kullanılması gerekirken C25 Sınıfı beton kullanılması sonucu ortaya çıkan kam << Devamını Oku>> [511]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

, yeni birim fiyatların tespiti esnasında aşırı düşük sorgulaması sırasında yüklenicinin sunduğu analizlerden yararlanılmasıcihetine gidilebilmesi için öncelikle, hakkaniyet ilkelerinin gözetilmesi ile birlikte, bu analizlere ait birim fiyatların yeni iş kalemi ile benzerlik göstermesi ve analizlerdeki ortak girdilerden olan yüklenici kârı ve genel gider girdilerin bir denge ve eşitlik içerisinde olup olmadıkları önem arz ettiği hk. << Devamını Oku>> [596]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 50’nci maddesi uyarınca aday veya istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak gerekli incelemeyi yapmak üzere ihale komisyonunun söz konusu belgelere ilişkin bilgi taleplerini ilgililerden isteyebileceği, anılan Yönetmelikte geçen ilgililer ifadesinden ise istekli ya da idarenin anlaşılabileceği, bu kapsamda başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin belge tutarının ihale konusu iş << Devamını Oku>> [294]


Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde Kullanılacak R Katsayıları (2022 Yılı) << Devamını Oku>> [11791]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM, BİR MAL ALIMI İHALESİ İÇİN YAPILACAK OLAN YAKLAŞIK MALİYET TESPTİNDE FİRMALARIN İNTERNET SİTELERİNDEKİ FİŞYATLAR KULLANILA BİLİR Mİ ? İYİ ÇALIŞMALAR… << Devamını Oku>> [615]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı malzemeli temizlik hizmet alımında, temizlik malzemesinin yaklaşık maliyetini mal alımı ihaleleri yönetmeliğinin 8/3-(ç) bendine göre önceki yılda yaptığımız doğrudan teminlerdeki alım fiyatlarının yeniden değerlendirilerek yapılabilir mi ? Birde bulunduğumuz yer de istenilen malzemeyi tek firma satıyorsa sadece ondan fiyat teklifi almak yoluyla yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [653]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam iyi günler, benim sorum araç kiralama ve personel taşımasında maliyet ile sınır değerin arasındaki yüzdelik oranı ne kadardır bilgi edine bilir miyim? saygılar << Devamını Oku>> [425]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliğinde 25/01/2017 tarihinde eklenen 45.1.1.5 maddesinde sınır değer tespitinde ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan isteklilerin teklifleri, geçerli teklif olarak değerlendirilip sınır değer hesabına katılacağı belirtilmektedir. İhale konusu alanda faaliyet göstermeyen, iş deneyim belgesi, banka referans mektubu ve diğer yeterlilik kriterleri olmayan yada karşılamayan istekliler teklif mektubu ve […] << Devamını Oku>> [810]