ihale-soru-cevap-logo.png

" teyidi " ile Etiketlenmiş İçerikler


Birleşme sonucu ortaya çıkan net satışlar tutarının EKAP üzerinden teyidi yapılamayacağından, T. Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş.nin beyanında yer alan bilgilerin esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiği, pilot ortağın beyanında yer verdiği toplam ciro/fatura tutarının teyidinin ise bahse konu isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi durumunda yapılacağı, bahse konu beyanda yer verilen tutarın da teklif bedelinin (206.235.000,00 T << Devamını Oku>> [62]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin sunmuş olduğu teklif dosyasında yer alan yukarıda aktarılan hisse devrine ilişkin belgelerin ise idarenin esas aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarihinden sonraki bir işleme ilişkin olduğu, ticaret sicilinde yayınlanma zorunluluğu olmayan söz konusu hisse devrine ilişkin işlemler açısından bir ticaret sicil gazetesi teyidinin söz konusu olamayacağı ve hakim ortak olmayan şahıs hakkında yasaklılık teyidi yapılamayacağı, dolayısıyla istekli tarafından ortaklık yapısına ilişkin sunulan << Devamını Oku>> [185]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Nitekim, isteklinin sunmuş olduğu teklif dosyasında yer alan yukarıda aktarılan hisse devrine ilişkin belgelerin ise idarenin esas aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarihinden sonraki bir işleme ilişkin olduğu, ticaret sicilinde yayınlanma zorunluluğu olmayan söz konusu hisse devrine ilişkin işlemler açısından bir ticaret sicil gazetesi teyidinin söz konusu olamayacağı ve hakim ortak olmayan şahıs hakkında yasaklılık teyidi yapılamayacağı, dolayısıyla istekli tarafından ortaklık yapısına ilişkin << Devamını Oku>> [160]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif dosyası kapsamında bilanço bilgileri tablosu standart formunun(KİK024.1/Y) sunulmadığı, bunun yerine “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı belgenin sunulduğu, söz konusu belgenin meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesi ile onaylanmadığı, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin eki olan ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun da meslek mensubu tarafından onaylanmadığı, beyannamelerin sadece ilk sayfasının onaylandığı görülmüş olup, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde i << Devamını Oku>> [899]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmenin her iki firma tarafından imzalandığı, sözleşmeye ek olarak 10 adet başvuru sahibi istekli tarafından düzenlenmiş fatura örneğinin ve ödemelere ilişkin banka dekontlarının sunulduğu, sözleşme tutarının istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı, M…n Yıldız, R…n Karatay, Ş…p Kaya, En…n Kaya, Ş…r Kaya ve Er…n Kaya adına düzenlenmiş 2014 ve 2015 yıllarına ait farklı dönemlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu, diğer taraftan sözl << Devamını Oku>> [1166]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu kararnamenin 30.maddesinde …1.fıkranın (g) bendi kapsamında ki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır^^ denmektedir. İlçe kaymakamlıkları bu maddenin uygulanması için kurumlara yazı göndermekte. Burda ki anlam, yaptığımız her ihaleye katılan istekliler için araştırma yapılıp sonra mı ihale karara bağlanacak eğer böyle […] << Devamını Oku>> [923]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

selamlar 1-) Üstadım Anonim Şirketlerde yasaklılık teyidi yaparken (komisyon kararı öncesi) yüzde 33 hissesi olan 3 ortaktan ikisinin sorgulanması yeterlimidir ? (Kamu ihale genel tebliği 30.5.2 ye göre) 2-) Anonim Şirketin ortaklık durumu ihale tarihinden sonra ihale kararından önce değişmişse ve yukarıdaki durumda 2 ortağına teyit alınmışsa ihale işlemlere devam edilebilir mi? << Devamını Oku>> [2116]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba iyi günler. 4734 sayılı kanunun 40. maddesinin son fıkrasında ^ ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce …………….. yasaklılık teyidi yapılmasından bahsedilmektedir. Burada ki onaylanmadan önce ibaresini nasıl yorumlamamız gerekir. Örnek verecek olursak 12.04.2015 ihale tarihi ve ihale yetkilisince onaylandığı tarih 16.04.2015 olan bir ihalede yukarıda bahsedilen madde çerçevesinde yasaklılık teyidi 14.04.2015 tarihli olmasında bir […] << Devamını Oku>> [1281]