ihale-soru-cevap-logo.png

" Türkçe " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan İş Ortaklığının pilot ortağı S..K.T… LLC’nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu yabancı dilde belgelerin A… Tercüme Bürosunca Türkçe’ye tercüme edildiği, ancak söz konusu tercümelerin fotokopi olan belgelerden Türkçe’ye tercümesinin yapıldığı, bu hususun yeminli tercüman tarafından “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.” şeklindeki şerhten ve Beyoğlu 35. Noterliğinin 25.03.2016 tarihli << Devamını Oku>> [2215]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yerli istekliler tarafından yabancı dilde sunulan belgelerin tercümeleri ile birlikte sunulması, tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Anılan özel ortak tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan diplomanın yabancı dilde düzenlenen belge olduğu, belgenin arka sayfasında Türkçe olarak tablo halinde bazı bilgilerin(TC kimlik no/ÖSYM no, Yerleştirme yılı/şekli, Yerleştiği program, Bitirdiği program, Tanzim ede << Devamını Oku>> [893]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstadım. hizmet alımı ihalemizde tüm evrakların türkçe veya tercümesinin sunulması şartı vardır. Bir cihaza ait kalibrasyon sertifikası orjinal dilinde (ingilizce) sunulmuştur. Bilgi tamamlatma kapsamında bu belgenin türkçe tercümesini isteyebilir miyiz? << Devamını Oku>> [214]