ihale-soru-cevap-logo.png

" Ücreti " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.I-3050 Sayılı Kararında: Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınmakta olup, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işçi ücreti ve diğer işçi alacaklarını teminat altına almamaktadır. Bu nedenle idari şartnamenin 54.7 maddesindeki düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Aç << Devamını Oku>> [1261]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2012/UH.II-3624 Sayılı Kararında: 4735 sayılı Kanunun, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınan kesin teminatın iadesine ilişkin 13 üncü maddesinde; kesin teminatın hangi hallerde iade edilmeyeceği, yüklenicinin hangi borçlarının kesin teminattan karşılanacağı düzenlenmiştir. Buna göre; taahhüt, sözleşme ve ihale dokümanı h&uum << Devamını Oku>> [444]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinin birim fiyat teklif cetveli standart formu ile uyumlu olmadığı görülse de, isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği, dokümana yönelik şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu şekliyle kesinleştiği, anılan standart formun 2’nci satırında yer alan hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığı, ancak bahs << Devamını Oku>> [1644]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuz bünyesinde 3 yapım işi ihalesi alan yüklenicinin, taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle sözleşmelerinin birinin feshi gerekmiş olup, yüklenici firma bu şantiyede çalışan işçilerin ücretlerini de ödememiştir. İşçiler kurumumuza başvuruda bulunmuş ancak bu işçilerin sigortaları çalıştıkları şantiyede değil de, diğer şantiyeler üzerinden gösterildiğinden hakkediş üzerinden kesinti yapılıp yap << Devamını Oku>> [308]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkeme kararlarına istinaden verilen hüküm sonucu oluşan vekalet ücreti açık olarak davacıya ödenir demiş ise direk davacı hesabına ödenebilir mi ( serbest meslek makbuzu istenmeyecek bu durum da), ya da her halükarda avukata mi ödenir ? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [622]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ocak 2017 de 16 gün çalışmış bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken Ocak 2017 mi yoksa Aralık 2016 bordrosundaki bürüt ücreti mi baz alınmalıdır? << Devamını Oku>> [851]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam. hizmet alımı ihalesinde; kik kararlarında ulusal bayram ve genel tatil gününde ne kadar ücret ödeneceğine dair bir limit sınırı varmı dır…. biz iki üç katı ücret verebilirmiyiz… << Devamını Oku>> [787]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım; 6111 sayılı kanunun ikinci bölüm 166. Madde gereği "sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler " Millî Eğitim Bakanlığı^ na atandılar. 4857 Sk. nun 63 üncü maddesinde haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. MEB^ de 5 gün 45 saat olarak çalışmaları toplu sözleşme ile muhafaza edilmiştir. a) Bu duruma göre günlük çalışma saati [… << Devamını Oku>> [618]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yabancı ülke temsilciliklerinin ülkemize yaptıkları inceleme ziyaretleri sırasında heyetlerin ikame ve ibatesi için verilen avanstan alkol ücreti ödemesi yapılabilir mi? Hediye alınabilir mi? << Devamını Oku>> [319]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstihdama dayalı hizmet alımlarında ihaleye çıkarken hesaplanan brüt yol ücretinin belediyeden alınan kararla artması sonucu ne yapılabilir? << Devamını Oku>> [626]