ihale-soru-cevap-logo.png

" ucretin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, herhangi bir kalemde asgari işçilik birim maliyetleri altında teklif bedeli sunan bir isteklinin teklifinin Kanun’un 37’nci maddesine göre yapılacak yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakılma olanağının bulunmadığı, yalnızca sınır değerin altında kalınması durumunda Kanun’un 38 ve Tebliğ’in 79’uncu maddelerinde yer alan hükümler gereği yapılacak olan aşırı düşük teklif değerlendirilmesi aşamasında bu tür << Devamını Oku>> [67]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevcut ihalenin 09.01.2020 tarihinde yapıldığı ve ihalenin yapıldığı tarihte 2020 yılı asgari işçilik tutarlarının ilan edilmiş olduğu, yaklaşık maliyetin 27.12.2019 tarihli Resmi Gazetede 2020 yılına ilişkin asgari ücret kararlarının yayınlanması sebebiyle ihale günü itibariyle güncelliğini kaybetmiş olduğu ve bu sebeple anılan Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince 2020 yılı asgari ücret tutarları dikkate alınarak güncellenmesi gerektiği 09.01. 2020 yılında ihalesi yap << Devamını Oku>> [34]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı ihalelerinde, asgari ücret artışı sebebiyle özellikle işçilere ödenecek ücretin asgari ücretin belli bir oranda fazlası olarak belirlendiği işlerde, ortaya çıkan maliyet artışının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine; Ortaya çıkan durumun 6018 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde çözüme kavuşturulabileceğine; << Devamını Oku>> [1670]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 924 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle;        Şti.'nin yükleniminde bulunan ..TL. ihale bedelli "Park ve Refüjlerde Belleme, Çapalama, Sulama, Budama, Çim Ekimi, Çiçek Dikimi vb. Araçları Kullanacak Şoför Hizmeti Alımı" işinde asgari ücret farkının hatalı ödendiği gerekçesiyle tazmi << Devamını Oku>> [654]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 83.1’inci maddesindeki “Çalışan personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmekle birlikte hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı esaslarının sadece 8 inci maddesinin uygulanacağı hizmet alımı ihalelerinde, ihale tarihi itibarıyla geçerli brüt asgari ücretin artması halinde anılan madde gereği asgari ücretteki artış miktarı kadar fiyat farkı hesaplanacaktır.” şeklindeki açıklama yukarıda yer verilen şekliyle değiştirilerek, “asgari ücretteki artış miktarı” şekl << Devamını Oku>> [9198]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. 46.1.1. 31/08/2013 Tarih 28751 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara ilişkin 2013/5215 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki ilgili hükümler dâhilinde yapılacaktır.” düzenlemesine, Sözleşme Tasarısı’nın “F << Devamını Oku>> [671]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar sayın üstad. Üniversite kurumunda 696 sayılı khk ile kendi ünvanımızda ve aynı haklar ile taşerondan kadroya geçtik. Geçtikten sonra herhangi bir iş sözleşmesi vb imzalamadık. %4zam ve tediye ödemelerini aldık. Fakat şu an asgari ücret e gelen zamdan faydalanıp faydalanmayacağımız konusunda bir muamma mevcut. Geçişten önceki ihale şartnamemizde yol ve yemek ücreti ödenmez ve […] << Devamını Oku>> [164]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ŞÖFORLÜ ARAÇ KİRALAMA İHALESİNDE ŞÖFOR İÇİN VERİLEN 1 AYLIK ÜCRET ASGARİ ÜCRETİN 1.5 KATINI AŞAMAZ KURALINDAN ASGARİ ÜCRET + YEMEK +YOL ASGARİ ÜCRETİN 1.5 KATINI (2.470.50) TL Yİ AŞARSA DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR MI? << Devamını Oku>> [439]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Engelli Personel İçin Asgari Ücret Fiyat Farkı Tablosu (Asgari Ücretin %5 -0 Arası Verilenler Dahil) << Devamını Oku>> [2198]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN % FAZLASI İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL İÇİN FİYAT FARKI HESAPLAMA (HESAPLAMA TABLOSU) << Devamını Oku>> [3300]