Araç kiralama hizmet alımında asgari ücretin 1,5 katını aşan teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

Yayın Tarih: 15.02.2016 11:02
Özet

ŞÖFORLÜ ARAÇ KİRALAMA İHALESİNDE ŞÖFOR İÇİN VERİLEN 1 AYLIK ÜCRET ASGARİ ÜCRETİN 1.5 KATINI AŞAMAZ KURALINDAN ASGARİ ÜCRET + YEMEK +YOL ASGARİ ÜCRETİN 1.5 KATINI (2.470.50) TL Yİ AŞARSA DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR MI?


ŞÖFORLÜ ARAÇ KİRALAMA İHALESİNDE ŞÖFOR İÇİN VERİLEN 1 AYLIK ÜCRET ASGARİ ÜCRETİN 1.5 KATINI AŞAMAZ KURALINDAN ASGARİ ÜCRET + YEMEK +YOL ASGARİ ÜCRETİN 1.5 KATINI (2.470.50) TL Yİ AŞARSA DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR MI?


Cevabımız

İhale dokümanında belirtilen şekilde Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usuller'in 6'ncı maddesine göre teklif verilmemiş ise teklifin ihale dokümanına uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılır.  

Burada verilecek şoförle ilgili hesaplama gösterirsek.

• 1.647,00 * 1,5 = 2.470,50

 2.470,50 * %22,5 (Toplam SGK Payı) =555,86

• Araç kiralamaya ilişkin Usul ve esaslarda kâr öngörülmedeğinden burada da kar öngörülmüyor.

(Normalde burada kar öngörülebilirdi. Karın 3.026,36 TL üzerinden hesaplanması gerekiyordu Ancak Usul ve esaslarda yüklenici kârından bahsedilmedeğinden normlar hiyerarşisine göre Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan usul ve esaslar hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre normlar hiyerarşisinde üstte olduğundan usul ve esasların uygulanması gerekmektedir.)

• Sözleşme giderleri ve genel gider: (2.470,50 + 555,86) 3.026,36 * %4 = 121,06 TL

• İşçi için verllebilecek  toplam tutar: 3.147,42  

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usuller'in 6'ncı maddesinin (b) ve (c) bendi;

"b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

"c) Şoför gideri dâhil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de DÂHİL yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutan esas alınacak; işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir."İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap