ihale-soru-cevap-logo.png

" ücretleri " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4928 Sayılı Kararında: Şikâyete konu ihalede verilecek asgari teklif, personele ödenecek ücretler ile, nakdî karşılanacak yol ve yemek bedelinden oluşmakta olup, başvuru sahibince verilen teklifin, personel çalıştırılmasına dayalı şikâyete konu ihale için hesaplanan asgari işçilik maliyetini karşılamadığı açıktır. İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, teklif fiyata dahil << Devamını Oku>> [408]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. İhale makamları nezdindeki teminat ve istihkaklar üzerine tatbik edilen hacizler ile işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılan hacizlerin işçi ücretlerini kapsayıp kapsamayacağı hususunda tereddüde düşülmektedir. Konuyu mevzuat hükümleri çerçevesinde irdelersek. II.Mevzuat. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddelerinde amme alacağının […] << Devamını Oku>> [1629]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuz bünyesinde 3 yapım işi ihalesi alan yüklenicinin, taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle sözleşmelerinin birinin feshi gerekmiş olup, yüklenici firma bu şantiyede çalışan işçilerin ücretlerini de ödememiştir. İşçiler kurumumuza başvuruda bulunmuş ancak bu işçilerin sigortaları çalıştıkları şantiyede değil de, diğer şantiyeler üzerinden gösterildiğinden hakkediş üzerinden kesinti yapılıp yap << Devamını Oku>> [307]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

375 sayıl KHK geçici 24.maddesinde belirtilen şu an bünyemizde çalışan Personelin maaşlarında yemek ücreti vardır. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının 12 Nisanda yayınladığı bildiride yemek ücreti olarak 5 tl öngörülmektedir. Şu an taşeron işçilerin sözleşmesinde belirli yemek ücretleri iptal edilip 5 tl üzerindenmi hesaplanacak yada mevcut yemek ücretleri ile mi devam edilecek. Bu konuda bizi […] << Devamını Oku>> [701]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Selamlar ve hayırlı günler üstat. Benim sorum belediye şirketine geçen personelin ücretleri, idarenin ihale şartnamesinde belirlediği oran üzerinden mi yoksa taşeron şirketin personele ödediği ücret üzerinden mi devam edecek. Örneğin idare asgari ücretin fazlasını ön görmüş o da 3.200 TL ediyor. Ancak taşeron şirket bu personele 3.500 TL ücret ödemesi yapıyor. Belediye şirketinde ücreti […] << Devamını Oku>> [603]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kolay gelsin laboratuvar hizmet alımı ihalesinde idari şartnamede personel sayısı ve ücretleri belirlenmemiştir. Bunun yanında birim fiyat tekilf cetvelinde de çalıştırılacak işçilere ilişkin bir satır bulunmamaktadır. Teknik şartnamede alınan hizmette belirlenen yerlerde … kadar işçi görevlendirileceği belirtilmiştir. İdari şartnamede fiyat farkı başlıklı 46'ncı maddesinde "Sadece teklif fiyata dâhil olan işçilik giderleri iç << Devamını Oku>> [854]