İdari şartnamede personel sayısı ve ücretleri belirlenmeyen personel için asgari ücret fiyat farkı ödenir mi?

Yayın Tarih: 30.12.2016 06:12
Özet

Kolay gelsin laboratuvar hizmet alımı ihalesinde idari şartnamede personel sayısı ve ücretleri belirlenmemiştir. Bunun yanında birim fiyat tekilf cetvelinde de çalıştırılacak işçilere ilişkin bir satır bulunmamaktadır. Teknik şartnamede alınan hizmette belirlenen yerlerde … kadar işçi görevlendirileceği belirtilmiştir. İdari şartnamede fiyat farkı başlıklı 46'ncı maddesinde "Sadece teklif fiyata dâhil olan işçilik giderleri için fiyat farkı verilecektir. 31.08.2013 […]


Kolay gelsin laboratuvar hizmet alımı ihalesinde idari şartnamede personel sayısı ve ücretleri belirlenmemiştir. Bunun yanında birim fiyat tekilf cetvelinde de çalıştırılacak işçilere ilişkin bir satır bulunmamaktadır. Teknik şartnamede alınan hizmette belirlenen yerlerde … kadar işçi görevlendirileceği belirtilmiştir. İdari şartnamede fiyat farkı başlıklı 46'ncı maddesinde "Sadece teklif fiyata dâhil olan işçilik giderleri için fiyat farkı verilecektir. 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren 4734/4735 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımlarına uygulanacak olan fiyat farkına ilişkin esasların 6. Maddesine göre fiyat farkı ödenecektir." denilmektedir. Bu görevlendirilecek personele fiyat farkı olarak 159,86 TL hesaplanarak, fiyat farkı için faturaya yeni bir satır açmamız gerekir mi? Teşekkür ederiz.

İKN:2016/315657


Üst Konuları: Fiyat Farkı

Cevabımız

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının 6’ncı maddesine göre; İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için hesaplanabilir. Ancak hem ihalenizde idari şartnamenin 25’inci maddedeki teklif fiyata dahil giderlerde personel sayısı ve alacakları ücretler belirlenmediğinden hem de teklif cetvelinde işçilikler için kalemler olmadığından söz konusu ihale için fiyat farkının verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Sorunuzda 2016-2017 yılları arasındaki sadece asgari ücret verileceği düşünülerek fiyat farkı hesaplanmış ancak yukarıda da belirtildiği üzere teklif fiyata dahil giderlerde veya ihale dokümanının herhangi bir yerinde çalıştırılacak işçilerin asgari ücretle mi çalıştırılacakları yoksa asgari ücretin % kaç fazlası alacağına ilişkin bir madde yer almamaktadır. Bu husus da verilecek fiyat farkının hesaplanmasını imkansız kılmaktadır. Örneğin fiyat farkının asgari ücret üzerinden mi yoksa asgari ücretin % 500 fazlası üzerinden mi hesaplanacağına ilişkin bir bilgi bulunmadığından asgari ücret fiyat fakrı hesaplamasının hangi ücrete göre yapılacağı belirlenemeyecektir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap