ihale-soru-cevap-logo.png

" ÜcretMesaiTatil " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KİK015.3/H numaralı standart form olan birim fiyat teklif cetvelinin dipnotunda fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacağı ve idarelerin bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacağının belirtildiği, ancak ihale dokümanında belirtilen uyuşmazlığa konu hafta tatili çalışması ile ilgili satırda birimin “gün” olarak belirlendiği, bu durumun isteklilerin “Hafta Tatili Çalışması” için verdikleri fiyat tekliflerinde günlük ücretin mi yoksa fazla çalış << Devamını Oku>> [608]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve birim fiyat teklif cetveli standart formunda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personelin sayısına ve çalışma süresine ilişkin açık bir düzenleme yapılmaması Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesine de uygun bulunmamıştır. Bu itibarla ihale dokümanında yer alan çelişkili düzenlemelerin sağlıklı teklif verilmesine engel olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı b << Devamını Oku>> [441]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalışma süreleri” başlıklı 63’üncü maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşu << Devamını Oku>> [670]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2018/021 Gündem No : 31 Karar Tarihi : 10.04.2018 Karar No : 2018/UH.I-763   BAŞVURU SAHİBİ: A…m Grup Org. Tur. Sağ. Rekl. İnş. Yemek Bilg. Tem. Gıda İlaç. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/62502 İhale Kayıt Numaralı “Araç ve İş […] << Devamını Oku>> [644]