İdarece, işçinin günlük çalışma süresi 8 saat olarak belirlenebilir mi?

Özet

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalışma süreleri” başlıklı 63’üncü maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir…” hükmü yer almaktadır. Yukarıda aktarılan kanun maddesinde, işyerlerinde haftalık çalışma saatinin 45 saati geçemeyeceği ve bu sürenin haftanın günlerine aksi kararlaştırılmadığı sürece eşit olarak dağıtılacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, işyerlerinde günlük çalışma saatinin bir haftalık toplamının 45 saati geçmeyeceği düzenlemekle beraber, günlük bir üst sınırın 11 saat olarak belirlendiği görülmektedir. Günlük çalışma süresi üst sınırı olarak belirlenen en çok yedi buçuk saat çalışmanın ise, madenlerde çalışan işçilere yönelik bir düzenleme olduğu anlaşılmaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/043

Gündem No

: 28

Karar Tarihi

: 14.07.2015

Karar No

: 2015/UH.III-2004

 

Şikayetçi:

…Eğitim Sosyal Hizmetler Sağlık İnş. Emlak Temizlik Taşımacılık Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurtkur Bolu Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

18.06.2015 / 51515

Başvuruya Konu İhale:

2015/55595 İhale Kayıt Numaralı "Düzce Yurtları Temizlik" İhalesi

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname 2-7-1-2 “Mesai Saatlerinde Yapılacak Temizlik” başlıklı maddesinde “Yukarıdaki maddelerde belirtilen temizlik işi birbirinin devamı niteliğinde olacak ve bir saatlik öğle tatili hariç 8 saat içerisinde yapılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, idarece yapılan bu düzenlemede çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak belirtilmesi gerekirken 8 saat olarak belirtildiği, çalışma günleri ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olması nedeni ile haftada 6 gün çalışılacağının anlaşıldığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda 7,5 saatin üzerinde bir çalışma süresinin öngörülmediği, yapılması istenilen bu fazla çalışma ile ilgili olarak birim fiyat teklif cetvelinde düzenleme yapılmadığı, İş Kanunu’na aykırı olarak birim fiyat teklif cetvelinde yer alan düzenlemenin işin süresi içinde yer alan hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri dikkate alınmadan ve haftalık çalışma sürelerini de aşan şekilde belirlendiği, bu nedenle ihalede sağlıklı olarak teklif hazırlanamayacağı, ifade edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname'nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Düzce Yurtları Temizlik

b) Miktarı ve türü:

75 Personel ile 01.07.2015 – 31.12.2017 tarihleri arası 30 ay temizlik hizmeti ve 434,5 gün resmi tatil bayram çalışması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Düzce İl Merkezi, Akçakoca ve Kaynaşlı İlçelerinde bulunan yurt müdürlükleri …” düzenlemesine,

Teknik Şartname'nin “Mesai Saatlerinde Yapılacak Temizlik” başlıklı 2.7.1.2’nci maddesinde “Mesai saatleri içinde, talep olmadıkça, hiçbir şekilde çalışma yapılan oda ve salonların temizliği yapılmayacak, sadece koridor, merdiven ve korkulukları, tuvalet ve lavabolar, binaların çevresi ve idarece gerekli görülen diğer yerlerin temizliği yapılacaktır.

Öğrenci yatak odalarında günlük temizlik (Sınav dönemleri, ikinci öğretim öğrencileri vb. durumlar dikkate alınarak) idarece belirlenecek saatler arasında yapılacaktır. İdarenin gerekli görmesi halinde, belirlenen saatler dışında da günlük temizlik yapılacaktır.

Mesai saatlerinde yapılacak temizlik esnasında hiçbir şekilde gürültü yapılmayacak, çalışanlar ve öğrenciler rahatsız edilmeyecektir. Ancak çeşitli nedenlerle temizlik yapıldıktan sonra meydana gelen kirlenmeler için, talep edilmesi halinde çalışma yapılan oda ve salonların temizliği yapılacak ve bu temizlik mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Yukarıdaki maddelerde belirtilen temizlik işi birbirinin devamı niteliğinde olacak ve bir saatlik öğle tatili hariç 8 saat içerisinde yapılacaktır.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin 9.2’nci maddesinde “İdarenin günlük mesaisi 08:00-12:00 / 13:00-17:00 saatleri arasındadır. Temizlikçi ve çamaşırcı personel hafta içi 8 saat, hafta sonu (hafta tatili hariç) 5 saat çalıştırılır. Bu şekilde haftalık çalışma süresi 45 saati geçmemek üzere idarece belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmektedir.

Yukarıda aktarıla İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinden başvuruya konu ihalede, idare tarafından günlük 8 saat çalışma süresinin düzenlendiği, hafta içi 5 gün, 8 er saatten 40 saat çalışılacağı, hafta sonu ise 5 saatlik fazla çalışma yapılacağı, buna göre haftalık çalışma süresinin toplamda 45 saate ulaşacağı anlaşılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalışma süreleri” başlıklı 63’üncü maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan kanun maddesinde, işyerlerinde haftalık çalışma saatinin 45 saati geçemeyeceği ve bu sürenin haftanın günlerine aksi kararlaştırılmadığı sürece eşit olarak dağıtılacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, işyerlerinde günlük çalışma saatinin bir haftalık toplamının 45 saati geçmeyeceği düzenlemekle beraber, günlük bir üst sınırın 11 saat olarak belirlendiği görülmektedir. Günlük çalışma süresi üst sınırı olarak belirlenen en çok yedi buçuk saat çalışmanın ise, madenlerde çalışan işçilere yönelik bir düzenleme olduğu anlaşılmaktadır.

İdari Şartname'de ve Teknik Şartname'de yer verilen şikâyete konu düzenlemelerin İş Kanunu’nun yukarıda aktarılan maddesine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap