ihale-soru-cevap-logo.png

" ürünün " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Demonstrasyon işleminin uygulama ve gözlemlemeye dayalı işlem olması nedeniyle demonstrasyon sırasında sunumu yapılan ürünün aranan şartlara uygun olup olmadığının istekli ve idare yetkilileri huzurunda tespit edilerek tutanak altına alınması Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesi'nde öngörülen saydamlık, güvenilirlik ve eşit muamele ilkelerinin uygulanması açısından önemli olduğu hk. << Devamını Oku>> [503]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-1454 Kararında:      İdarece yapılan demonstrasyon neticesinde, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olmadığının belirlendiği, idarece nihai teknik değerlendirmenin demonstrasyon neticesinde yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale konusu işin şartlarını ve teknik özelliklerini dokümanı hazırlamış ve alımı yapacak olan idarenin en iyi şekilde bilebileceği durumları a << Devamını Oku>> [468]