İsteklilerce teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, ihalenin hangi aşamasında kontrol edilmesi gerekir?

Özet

     Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-1454 Kararında:      İdarece yapılan demonstrasyon neticesinde, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olmadığının belirlendiği, idarece nihai teknik değerlendirmenin demonstrasyon neticesinde yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale konusu işin şartlarını ve teknik özelliklerini dokümanı hazırlamış ve alımı yapacak olan idarenin en iyi şekilde bilebileceği durumları anlaşılmış olup, idare tarafından düzenlenen […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-1454 Kararında:

     İdarece yapılan demonstrasyon neticesinde, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olmadığının belirlendiği, idarece nihai teknik değerlendirmenin demonstrasyon neticesinde yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale konusu işin şartlarını ve teknik özelliklerini dokümanı hazırlamış ve alımı yapacak olan idarenin en iyi şekilde bilebileceği durumları anlaşılmış olup, idare tarafından düzenlenen demo tutanağında komisyonda görevli iki uzman üyenin de imzalarının bulunduğu ve demo sonucunda nihai kararın idareye ait olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap